Lévay gála

LXIV. évfolyam 1. szám / Intézményeink


A Lévay József Református Gimnázium fennállásának 450. évfordulóját egy nagyszabású gálaműsorral ünnepelte 2011. február 26-án a Miskolci Nemzeti Színházban.

A jubileumi eseménynek a legfőbb célja az volt, hogy egyesítse a múltat és a jelent, összehozzon magyar református diákokat, akik Magyarországon és a Kárpát-medencében élnek, ápoljuk hagyományainkat, ne feledkezzünk meg gyökereinkről, ismerjük meg egymás szokásait, mindennapjait. Az ausztráliai és a határon túli testvériskolákkal hosszú évek óta tartó cserediák program is ezt a célt szolgálja. Iskolánk 450. születésnapját ünnepeltük, de egyik percről a másikra azt vettük észre, hogy egy református világtalálkozó színterévé változott a színház épülete. A műsorban egymást követték testvériskoláink képviselői, színvonalas produkcióikkal. Az egyes műsorszámok között színpadra léptek egyházi és világi elöljáróink, valamint a testvérintézmények delegáltjai. Kevés oktatási létesítmény büszkélkedhet 450 éves múlttal, de az Úr kegyelméből a Lévay ezek közé tartozik. Jó volt érezni az összetartozást, melynek közösségépítő erejét a jövőben is megtapasztalhatjuk. Az iskolavezetés céljaként szerepel egy konferencia- és színházterem létrehozása, ahol az iskola egésze elfér bármilyen rendezvényen. Eddig ez csak álom volt, de az álmok úgy tűnik, hogy valóra válhatnak… A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, dr. Balogh Zoltán támogatásáról biztosította iskolánkat a tervek megvalósításához. A Nemzetközi Keresztény Iskolahálózat (ACSI) igazgatója, a népek közötti összetartozást erősítette meg a Krisztus központú iskolákban, és barátként üdvözölte igazgató urat, és a jubiláló közösséget. Istenben bízva, a jövőbe vetett reménységgel tekintünk előre, és hisszük, hogy a Lévay értékes embereket nevel majd generációról generációra hazánk számára, akikre büszkék lehetünk! Felemelő alkalom volt a gála!

 Készítette: Nagy Zsófia10.c osztályos tanuló

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább