Iskolatörténeti kiállítás nyílt a Lévayban

LXIV. évfolyam 1. szám / Intézményeink


Iskolánk az alapításának 450. évfordulója alkalmából iskolatörténeti kiállítást rendezett, melynek megnyitására 2011. február 21-én került sor a gimnázium dísztermében.

Ábrám Tibor igazgató úr köszöntő szavait egy rövid ünnepség követte, majd Lovász László iskolánk magyar-történelem szakos tanára köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve, hogy nem túlzás reprezentatív jellegűnek minősíteni a kiállításunkat, hiszen úgy próbáltuk anyagát válogatni, hogy bemutassunk egy-egy jellegzetes tárgyi emléket az oktatás, nevelés, szabadidős tevékenységek, illetve a gimnázium életének nevezetes fordulópontjai közül.

A kiállítás az elmúlt 200-250 év történéseinek lenyomatát képezi, hiszen a történelem viszontagságai következtében a korábbi dokumentumok részben, vagy egészben megsemmisültek, anyaga több részből állt össze: egyrészt a saját archívumunkból való, melyet öreg lévays diákok adományozták az elmúlt évtizedekben iskolánknak.Köszönettel tartozunk dr. Dienes Dénes professzor úrnak, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei igazgatójának, akitől engedélyt kaptunk arra, hogy a helyszínen fotókat készíthessünk, és több dokumentumot el is hozhattunk ide Miskolcra, így a tárolókban, eredetiben is elhelyezhettünk néhányat ezek közül.Sokat segített iskolánk egykori tanára, Csanálossi Béla tanár úr, aki a miskolci levéltári anyagot nézte át és rendszerezte, valamint Békési Gábor, a Herman Ottó Múzeum irodalomtörténeti részlegének munkatársa, aki a kiállítás Lévay József munkásságával foglalkozó részét állította össze. Köszönjük továbbá dr. Rémiás Tibornak, a Herman Ottó Múzeum történeti gyűjtemény vezetőjének szakmai tanácsadását.A kiállítás megrendezését egy hosszú és alapos kutatómunka első lépésének tekintjük, melyet a következő években folytatni kívánunk azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a gimnázium történetének itt-ott meglévő dokumentumait és tárgyi emlékeit felkutassuk, rendszerezzük, a hozzáértők és a laikusok számára egyaránt hozzáférhetővé tegyük.A megnyitó után az érdeklődők megtekinthették a tárolókban, paravánokon kiállított évkönyveket, okleveleket, korabeli dokumentumokat, régi tablókat, jelvényeket, bizonyítványokat.A kiállítást követő hetekben minden osztálynak lehetősége nyílt arra a történelem és az osztályfőnöki órák keretében, hogy kitöltsön egy feladatlapot, amely gimnáziumunk történelméről szólt. A versenynek nagyon jó közösségépítő hatása volt, hiszen a kiállított dokumentumok, tárgyak tanulmányozása során kölcsönösen segíthettük egymást. A megmérettetés másik célja az volt, hogy megismerjük iskolánk múltját, ahol a mindennapjainkat töltjük, hiszen ez minden tanulónak kötelessége és szívügye.Ezek után büszkén adhatjuk át megszerzett ismereteinket és tapasztalatainkat leendő lévays társainknak, hogy ők is tovább tudják vinni iskolánk hírnevét.Ezzel is megköszönjük Istennek azt a csodálatos munkáját, melyet generációról generációra véghezvitt ezen intézmény falai között.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább