Konferenciaközpont és erdei iskola Jósvafőn

LVII. évfolyam 2. szám / Abaúji Egyházmegye

Jósvafő község az Aggteleki Nemzeti Park szívében helyezkedik el, a településen élő reformátusság lélekszáma gyermekekkel együtt mintegy 220 fő.


 

A 20. század első éveiben épült, felújított parókia a falu közepén található nagy udvarral, közösségi és foglalkoztató épülettel. A korábban gyermektáboroztatásra használt épületegyüttes felújítására 1997-2000 között került sor egyházmegyei támogatással, gyülekezeti önrésszel, Phare pályázat keretében. Jelenleg JÓSVA ERDEI ISKOLAI BÁZISHELY és REFORMÁTUS OKTATÁSI CENTRUM néven működik alapítványi formában.


Három nagy szobában összesen 32 férőhely van. Minden szobához külön vizesblokk tartozik. Hideg étkeztetésre, tea és kávé főzésére teakonyha áll rendelkezésre, az egyéb étkeztetéseket vendéglőben bonyolítjuk.


Az intézmény szorgalmi időszakban erdei iskolaként üzemel, ezeket a programokat (egyházi iskolák számára is van program) Berecz Béla egyházfi szervezi és jegyzi, a nyári gyermek és ifjúsági konferenciákra Hangó István lelkipásztornál lehet jelentkezni. Ezekre az alkalmakra nagy szeretettel várjuk a Tiszáninneni Egyházkerület gyülekezeteinek gyermekeit, ifjúságát.


Érdeklődni és jelentkezni a 48/503-223-as telefonszámon lehet.


Hangó István


lelkipásztor


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább