Nyílt napok az iskolánkban

LXIV. évfolyam 4. szám / Intézményeink


A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2011. szeptember 1-jén kezdte meg működését. A nagyhírű református iskolák életében három hónap nem nagy idő, de számunkra mérföldkő volt ez az időszak.

Az iskolánk alapjait raktuk le. Jelmondatunk: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Péld 22,6) Arra törekszünk, hogy tanulóinkat jellemes emberekké, az egyetemes értékeket tisztelő, egyházukat, hazájukat szerető, alkotó polgárokká formáljuk. A feladat, amit felvállaltunk, sok nehézséget jelentett, amivel számoltunk, de nem gondoltuk, hogy az Úr ennyi próba elé állít bennünket. Kazincbarcika polgári tradíciókkal nem rendelkezik, a város lakóinak többsége betelepült, az emberek többségében nem alakult ki az egészséges lokálpatriotizmus. A város környéki településeken a bányászat volt a legfőbb megélhetési forrás. A bányák bezárása és a sorozatos gazdasági válság folyamatosan érezteti demoralizáló hatását. Az iskolákban a nevelés háttérbe szorult. Iskolánk indítása az utolsó percben következett, hiszen azoknak a szülőknek tudunk segítségére lenni, akiknek fontos az, hogy a gyermekük az egyetemes értékek mentén nevelkedjen.Szeptemberben az iskolába lépő szülőkön a bizakodás és aggodalom jele egyaránt látszott. Nem tudták még bizonyosan, hogy jó döntést hoztak-e. Az idő múlásával egyre több derűs arcot láttunk, de problémáink is adódtak. Nyílt napok megrendezésére 2011. november 17-én és 18-án került sor, itt éreztük igazán, hogy az eltelt három hónap nem volt hiába. A szülők mind a két napon részt vettek az iskola életében, hála telt szívvel gratuláltak az eddigi munkánkhoz. Megnyugvással mondták, hogy jó döntést hoztak azzal, hogy a Tompa Mihály Református Általános Iskolába íratták be gyermeküket.2011. november 24-én Keresztyén iskola, keresztyén család címmel meghirdetett programunk iránt is nagy az érdeklődés. Az eddigi életünkből hiányzott ez a bizalomra épülő családias légkör, amit véleményünk szerint csak egy jól működő egyházi iskola tud nyújtani.Egyre inkább elmondhatjuk, hogy közösség lettünk, és jó ehhez a közösséghez tartozni.Nagy várakozással tekintünk a 2011/2012-es tanév elé, a megkezdett építkezést szeretnénk folytatni. Köszönjük mindazoknak az áldásos tevékenységét, akik segítik munkánkat.Székelyné Varga Mária igazgató

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább