Összetartozunk – egységben a nemzet

LXV. évf. 1. szám / Abaúji Egyházmegye


Vannak különleges napok életünkben: születésnap, esküvő, keresztelő… Sokunk számára ilyen volt Halmajon a református templomunkban 2012. február 18-a is – 26 Erdélyből hozzánk érkezett vendégünk állampolgársági eskütételének napja. Nem csak ember döntött efelől, hanem Isten, a történelem Ura adta, rendelte, hogy több mint 90 év után azok, akik felett politikai döntések születtek, és így határainkon kívül rekedtek, egy ún. egyszerűsített honosítási eljárás során méltányosan megkaphatják a magyar állampolgárságot. Bár a magyarság érzése, tudata minden szívben él, bárhol legyen is, ők több száz kilométert utaztak Nyárádköszvényesről, hogy hivatalosan is magyar állampolgárrá váljanak.

Miért Halmajon? Mert 13 éve jó testvérkapcsolatot ápol velük községünk, ahogy a felvidéki Nagyidával is. Mindig együtt ünnepeljük nemzeti ünnepeinket ökumenikus istentiszteleteken, együtt vagyunk örömteli eseményeken, de szükségben, feladatokban, segítségnyújtásban is.Ezek a váltakozó színhelyű, személyes találkozások jelentik kicsiben azt a szerves kötődést, ami a nemzet megmaradásának egyik fundamentuma.A három település együvé tartozásának tárgyi emléke elsősorban a református templomunk előtt a 2000. évben felállított székely kapu, amelyet kettő követett a római katolikus templomnál, majd másik kettő a falu határánál került a trianoni ország-szabdalásra emlékeztető Nemzeti Emlékparkba.Így nem volt kérdés a nyárádköszvényesiek számára, akik az előző év augusztusában ugyanitt adták be állampolgársági kérelmüket, hogy életük e fontos eseménye színhelyéül Halmajt választják.A hideg, téli napon zsúfolásig megtelt templomban a történelmi emlékzászlók bevonulásával és nemzeti imánkkal kezdtük együttlétünket. Tóth József polgármester, a testvérkapcsolatok munkálója, pártfogója köszöntőjében a Magyar Alaptörvényből idézett: „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határon kívül élők sorsáért.” Arra kérte az eskütevőket, merítsenek erőt az összetartozás érzéséből, esküjükhöz híven őrizzék közös jövőnk zálogaként anyanyelvünk, történelmünk és kultúránk értékeit, mert ez adhat erőt egy lélekszámában kis nép számára, hogy a történelem viharaiban megmaradjon.Magyarország kormányának képviseletében dr. Wetzel Tamás miniszteri biztos és dr. Ódor Ferenc, a térség országgyűlési képviselője volt jelen. Dr. Wetzel Tamás ünnepi beszédében megköszönte az erdélyi és felvidéki testvéreknek a kitartást, hogy megmaradtak magyarnak, és kifejtette, hogy az állampolgárság az ősök jogán is visszajár.Az eskü és a honosítási okiratok átadását, átvételét követően Msgr Csiki Dénes kanonok-plébános az esküt tevő nyárádköszvényesi testvérek nevében mondta el köszöntőjét: „A mai nap számunkra történelmi esemény, új születésnap, amelyen a régi, már nem is remélt vágyunk beteljesül. Az anyanemzet hivatalosan is tagjai közé fogadott, polgárai lettünk annak a hazának, amelyet őseink ezer éven át védtek, és hűsséggel szolgáltak…”Versek és kórusénekek mellett az ünnepség fényét emelte Pitti Katalin művésznő „Magyarország az én hazám” című programja rendezvényünk zárásaként.Isten adja, hogy e folyamat kiteljesedjen, testvérként tudjunk egymásra tekinteni, és e kapcsolat tovább folytatódjék falu és falu, ember és ember között. Amikor együtt vagyunk, arról beszéljünk, mi a jó, mit tegyünk, hogy jobb legyen, és így tudjunk a bajok fölé egy olyan hidat emelni, amelyen mosolyogva megyünk előre, az életet végigküzdeni, gyermekeinknek, unokáinknak ezt a példát továbbadva. Isten adja, hogy a határ ne szakítson el, hiszen ÖSSZETARTOZUNK, EGYSÉGBEN A NEMZET!Barna Sándor lelkipásztor Bobula Ida:A mi határunk Egy ezredévig éltünk itt e földön,Az istenkéztől vont határ alatt,Míg jött a béke és azok, kik győztek,Nagy bölcsen új határt alkottanak. Piros irónnal húzták Trianonban.Az Isten nézi, mosolyog és vár -Előbb-utóbb majd megmutatja nékik: -Hogy az Övé az igazi határ.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? Jn 14,2

Jn 14,1–6

„Én vagyok az út, az igazság és az élet...” (6). Mai világunkban erőforrást és biztonságot jelent, hogy mi tudjuk az utat, mert személyesen ismerhetjük őt, aki azt mondja önmagáról, hogy: „én vagyok az út”. 

tovább

(1) „Boldog ember az, aki az Urat féli…” (Zsoltárok 112)

AZ ISTENFÉLELEM ÁLDÁSAI.

– 1. Az eszményi állapot az, amit a zsoltáros itt leír (Zsoltárok 1). Az istenfélelem áldásai a vagyon, a tekintély, a siker, ezzel párhuzamosan a megszégyenült ellenség bosszankodása, valamint az istenfélő ember hosszú ideig tartó emlékezete a földön.

tovább

1Sámuel 10,1-12 - Amikor Isten elhív

Még semmi nem nyilvános. Sámuel felkeni Sault olajjal. Ez azt jelképezi, hogy Isten különleges szolgálatba helyezi őt. 

tovább

2018. március 24.

Szeretetkapcsolat

Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. (Jn 15,9)

 

tovább

Kárász Izabella: A láthatatlan munka

Azon az éjszakán így szólt Jézus az éjben:
Imádkozzatok vélem…
A lelketek legyen most az enyém egészen.
Hatalmas munka vár, a megváltás munkája,
a Lélek győzelme a nagy Halál felett,
szükségem van reá, kell segítségetek,
imádságtok, a könyörgésetek,
Munkátok, magatok…
… S magára hagyatott …

tovább