A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának életéből

LVII. évfolyam 2. szám / Intézményeink

Dr. Lénárt Attila igazgató a csengőbúcsún adta át a Tiszáninneni Református Egyházkerület által adományozott kitüntető címet: „A Tiszáninnen református diákja" ebben az évben Sohajda Béla.

Sohajda Béla Szamosszegről került Patakra hét évvel ezelőtt. Sokan emlékszünk rá mint kisgimnazistára, de még többen mint az áhítatokon szolgáló kántorra. Erre a többéves kántorképzős gyakorlata alapján vállalkozhatott. Hogy milyen sokoldalú személyiség, azt az iskola falain kívül is megtapasztalhattuk. Énekelt a kórusban, zongorázott kísérőként és szólistaként is, s talán a legnépszerűbb karaktere volt A dzsungel könyve c. musicalnek Csil, a keselyű szerepében. A PCRE ösztöndíjasaként egy évet töltött az USA-ban Grand Rapidsben. Közgazdásznak készül, kívánjuk, hogy ott is hasonlóképpen állja meg a helyét, s hasonló élményekkel gazdagítsa az őt befogadó közösséget. Hogy hogyan indul útjára, arról a búcsúbeszéde részlete így vall: „mi tesz valakit eredményessé? Rohanó világunkban sajnos a tisztességes, keményen elvégzett munka nem mindig hozza meg a kívánt eredményt, hiszen legtöbbször az gyarapszik, aki Istent, hazát, embertársát, tisztességet és erkölcsöt nem ismerve törtet a maga kicsinyes céljai felé. Így éli le az életét anélkül, hogy egyszer-egyszer megállna s elmerengne annak értelmén. Mert az a nap mindenki életében bekövetkezik - akárcsak a bibliai példázatban -, amikor számon kérnek bennünket, s ha nem vigyázunk, úgy járhatunk, mint a gazdag ember, aki egész létét annak szentelte, hogy hatalmas vagyonra tegyen szert, végül Isten így szólt hozzá: „Bolond, ma éjjel elkérik a lelkedet te tőled; amiket pedig készítettél, kiéi lesznek?" (Lk.12:20) Éppen ezért olyan életet kívánok magunknak, amelynek végén - ha számadást készítünk - nyugodt lelkiismerettel nézhessünk végig addigi tetteinken.


 


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább