Presbiterképzés Tokajban

LXV. évf. 2. szám / Zempléni Egyházmegye

Hosszú évek óta jól bevett gyakorlat a tokaji gyülekezetben, hogy a hosszúra nyúló januári, februári estéken valamilyen módon presbiterképzés keretein belül elmélyed presbiter és lelkipásztor Isten igéjében, törvényében, kegyelmének megnyilvánulási formáiban.

Ez hol egy konkrét könyv közös áttanulmányozásában, hol pedig egy neves előadó tanításában realizálódik. Jelen esetben, mellyel kapcsolatban írom ezt a beszámolót, ez utóbbiról van szó. Ugyanis presbiteri közös határozat szerint kértük fel a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektor-helyettesét, Füsti-Molnár Szilvesztert, hogy tisztelje meg gyülekezetünket és tartson előadássorozatot nálunk.
Előbb a sákramentumok, később pedig az egyházfegyelem témakörében kaphattunk felvilágosítást. Az előadás nemcsak a presbiterséggel most ismerkedőknek volt nagy élmény, hanem a már régóta szolgálóknak és magának a lelkipásztornak is.
Ezeken az alkalmakon a presbitériumon kívül szívesen láttuk azokat a gyülekezeti tagokat is, akik szorosan nem tartoznak a közösség döntéshozó testületéhez, mégis felelősséget éreznek egyházi gyakorlatunk biblikus módon való megélésére, így elkísérve feleségeiket vagy férjeiket ők is kivették részüket a „tanulásból”.
A hitvallásaink átismétlésével, a régen tanultak felelevenítésével és az újabb teológiai felismerések ismertetésével – talán többet megértve az Istennel való közösség lényegéről – készülhettünk a böjtfői úrvacsorai közösségre. Mindenféleképpen nagy áldás a különböző felekezetek (református, evangélikus, görög és római katolikus, hit gyülekezete) és a nihilista, céltalan világszemléletet csak a blöff-világpolgár szemén át vizsgáló, a felszínen maradás érdekében mindenre kész tömegben helytállni akaró hitvalló keresztyén ember számára, ha Krisztus útján szeretne maradni. Mert az egyházfegyelem nem kizárólag a templom falain belül való fegyelmezettség, hanem az élet valamennyi területére kiható, szükségszerűen hatással levő világszemlélet, melyben Isten és az Ő tökéletessége mint mérce áll a középpontban.
Ebben adott élvezetes és széleskörű tájékoztatást rektor-helyettes úr, akit gyülekezetünk szeretettel vár vissza az ősz folyamán a tavasz és az azzal járó munkák beköszöntével félbeszakított presbiterképzés folytatására. 
KGM

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. ApCsel 9,26

Ruth 2

„Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izráel Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni” (12). Az élő hitű Bóáz ilyen szép szavakkal fordul ahhoz az idegenhez, Ruthhoz, aki felkarolta özvegy anyósát, és törődött vele hűségesen. 

tovább

(26) „…csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle…” (Apostolok cselekedetei 9,19b–30)

A BIZALOM egyre ritkább kincs. Felgyorsult, nem egyértelmű világunkban a gyanakvás mindennapos, szinte érthető…

tovább

ÁMÓSZ 7,1–9- Sáska, tűz és mérőón

Ámósznak Isten három látomást mutat, hogy miként fogja elpusztítani Izraelt. Először sáskajárást, amely mindent elpusztíthatna, majd pusztai tüzet, amely után szintén nem maradna semmi. 

tovább

2017. augusztus 12. szombat

Kicsoda Jézus Krisztus? – Immánuel

„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten.  (Mt 1,23)

 

tovább

Árvai Emil: Jézus sorsa

Sokaság tolongott hallani, látni, 
Őt keresték az ünnepen... 
Egy napon elhagyták mind egy szálig, 
nem kellett Jézus senkinek sem. 

Úgy beszélt, hogy csak hallgattak bölcsek, 
visszarettentek a katonák... 
Egy napon mégis botokkal jöttek, 
megverték, nevettek, kigúnyolták. 

tovább