Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

LVII. évfolyam 2. szám / Intézményeink

Konferencia az oroszországi kálvini reformációról


A konferencia mögött a Missziótudományi Intézet évek óta munkált kapcsolattartása áll, melynek folyamán dr. Nagy Antal Mihály professzor szeminaristái több dolgozatban számoltak be „keleti" utazásaik tapasztalatairól s szerzett ismereteikről.

A konferencián mind a négy Teológia képviseletében bevezető előadások hangzottak el, a megnyitó igei szolgálatot pedig Szűcs Endre egyházkerületi főjegyző végezte. Szokatlan élményt jelentett a Teológia és a Gimnázium kamarakórusainak orosz nyelvű zsoltáréneklése az ősi genfi dallamokra szerzett szövegekkel.


Orosz református vendégeink (Moszkva, Szentpétervár) öten érkeztek, műszaki, humán és gazdasági végzettséggel, de jelentős teológiai ismerettel, gyülekezeti és tanítói gyakorlattal.


Érkezésük első napját Kárpátalján töltötték, ahol Horkay László püspök úr az anyanyelvükön tájékoztatta őket a halálra ítélt és Isten kegyelméből élő Református Egyház jelen helyzetéről, szolgálatáról, intézményeiről, majd látogatást is tettek több intézményükben. A munkácsi gyülekezetben a nyolc évig fogoly Gulácsy Lajos püspök úr is fogadta őket. Mindezek a találkozások megdöbbentően fejezték ki az Ige igazságát: „az élő Isten uralkodik".


A konferencia programján belül vendégeink az oroszországi reformáció történelmi hátteréről, újkori jelentkezéséről, gyülekezeti rendjéről, teológiai oktatásáról szóltak, illetve könyvkiadásukról, könyvtári szolgálataikról, irodalmi munkásságukról tájékoztattak. Ennek keretében nyert bemutatást és ismertetést Kálvin főművének, az Institutionak orosz nyelvű fordítása és kiadása.


Az elhangzott előadásokhoz kapcsolódott Dr. Erick Brymen (Zürich) történelmi visszatekintése egykori svájci református - Oroszországba kitelepedett - őseire.


Előadóink a következő napokban a Budapesti Teológia vendégei voltak, ahol a professzori kar tagjaival és a diáksereggel is találkozhattak, rövid beszámolót tarthattak, és az egész közösséggel együtt ebédelhettek.


Több jelentős hivatalos fogadás és a Parlament megtekintése után indultak Berekfürdőre, illetve másnap Debrecenbe. A Debreceni Teológián a pestihez hasonló meleg fogadtatásban részesültek, a Kar több tagjával találkozhattak, és dr. Fekete Károly rektor részletesen tájékoztatta őket az Intézmény életéről. Ezt követően dr. Gaál Botond professzor bemutatta őket az éppen ülésező nemzetközi konferenciának, ahol beszámolhattak reformációs indulásukról.


Útjuk záró eseménye a miskolci Deszka templom vasárnapi szertartása volt, ahol mindkét délelőtti istentiszteleten igét hirdettek, s a lelkipásztor család asztalvendégei lehettek.


A sok fájó és tragikus orosz-magyar érintkezés után reménységgel tölt el ez a születő reformációs kapcsolattartás.


Szabó Dániel


Sárospatak

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Jn 18,14

Lk 24,13–35

„Mi történt?” (19). Újra csak a hiányt érzékeljük, hiszen az Emmausba igyekvő tanítványok úgy vélik: a hozzájuk csatlakozott férfinak hiányosak az ismeretei. 

tovább

(5) „Várom az Urat…” (Zsoltárok 130)

Samuel Beckett sírjánál álltam nemrégiben. Eszembe jutott a „Godot-ra várva” című drámája. Egy nagy szemétkupacon ülve várnak többen egy Godot nevezetű emberre, aki majd, ha megjön, akkor minden jobb lesz.

 

 

tovább

LUKÁCS 23,33–43 - A halál torkában

Jézussal együtt két férfit feszítettek keresztre. Feltűnő kettejük ellentétes magatartása: 1. Egyikük komolyan veszi Istent, a másik kigúnyolja. Azt, hogy „komolyan veszi”, így is mondhatjuk: féli. 

tovább

2018. április 13.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

 

tovább

Schvalm Rózsa: A kereszt vonzása

Mint hullámok hátán hánykódó hajót,
Céltalan sodort magával az élet,
De az ősznek hajnalán erőtelen,
A kereszt rögös útján partra vetett.

A hajnali égbolton, fény derengett,
Vonzott a távolban feltűnő kereszt.
Valaki kézen fogott és vezetett,
A kereszt alatt, végre megpihentem.

tovább