Tízéves a Görgey

LXV. évf. 3. szám / Intézményeink

A nyár elején ünnepi istentiszteleten emlékeztünk meg arról, hogy a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Görgey úti tagóvodája 2002-ben nyitotta meg kapuit. Az indulás hálaadásra kötelez, hiszen azóta is ez az egyetlen református óvoda Miskolc belvárosában.

Sajtos Istvánné, az intézmény vezetője párhuzamba állította a gyermeki lélek fejlődését az óvoda indulásával. Kiemelte, hogy az első évek a bizalom kialakulásának időszaka volt, amikor mind az egyházkerület felé, mind a társintézmények felé kellett erősíteni a létjogosultságot. A szülők bizalmát mutatja, hogy az elmúlt esztendőkben teltházzal működött az óvoda, sőt több férőhelyre is lett volna igény. 
Az önállósodás évei következtek, amelyben – akárcsak a gyermek, az intézmény is – „az vagyok, amit szabadon akarhatok”. Később, az évek múlásával már azzá lett az óvoda, aminek magát el tudta képzelni. Az óvodáskorú gyermekálmok kezdtek megvalósulni: játszótér, tornaterem, sószoba. A református nevelés szerint Isten Igéjére alapozva minden napot áhítattal kezdenek a csoportszobákban. A gyermekek nemcsak Isten szeretetéről hallanak, hanem arról is, hogy Vele kapcsolatban lehet lenni. Hitük ébredezése az, amikor saját szavaikkal imádkoznak számukra fontos dolgokért. Külön öröm, amikor a gyermek vonzza Istenhez közel a szülőket, ennek eredménye a sok-sok keresztelés.
A gyülekezeti kötődés erősítésére a nevelési program része, hogy a családok a saját gyülekezetük életébe bekapcsolódjanak. A tanévnyitó és tanévzáró istentiszteletekre a Miskolc-Avasi templomban kerül sor. Ez a gyülekezet mindig is szoros kapcsolatot ápolt az intézménnyel. 
Az óvodai fakultatív programok is változatos képet mutatnak: angol tanulásra, a zene alapjainak megtanulására, néptáncra, logopédiára, korcsolyázásra vagy bábszínház látogatásra van lehetőség. 
Az eltelt tíz év visszatekintve számokban: több mint 300 gyermek, 15 óvópedagógus, dajka, konyhai és egyéb segítő fordult meg az intézményben, és végezte hűségesen a rá bízott feladatokat.
Csomós József püspök úr az ünnepi istentiszteleten kiemelte, milyen nagy felelősség a gyermekek között végzett munka, Isten Igéjének a gyermekek felé való tolmácsolása. Köszönet illeti azokat, akik erre elhívást kaptak, és küldetésüket naponta gyakorolják Isten segítségével. 
A legelső óvodások ma már középiskolások, akik örömmel járnak vissza egy-egy délután vagy családi napon a régi közösségbe. Istené a dicsőség az elindulásért és a megmaradásért, a jövendő „csudálatos tetteire” nyitott gyermekszemek és szívek várnak hálaadással: 
„Nem éltem még e föld színén: 
te értem megszülettél; 
Még rólad mit sem tudtam én: 
tulajdonoddá tettél; 
Még meg sem formált szent kezed, 
Már elválasztál engemet, 
Hogy társam légy e földön.”
Kósa Enikő

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább