A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola születése

LXV. évf. 3. szám / Intézményeink

Mint egy újszülött gyermek családba érkezését, úgy élték meg sokan Felsőzsolcán a Kazinczy születését. Sokan aggódtak érte, vették körül gondoskodó szeretettel már „születése” előtt az egyházkerület oktatási intézményeinek ezt az új tagját.

Nem csak a fenntartó, de több egyházi szeretetszolgálat, a testvériskolák, a felsőzsolcai önkormányzat, a helyi református gyülekezet, és természetesen szülők, pedagógusok is nagy odafigyeléssel és sok segítségnyújtással voltak, hogy szeptember 3-án minden szép rendben várja az iskola tanulóit.
Az egyházkerület támogatásával megkezdődhetett az önkormányzattól használatba kapott épület szépülése, hiszen a rendkívül rossz állapotban lévő vizesblokkok felújításra kerültek, három tanterem megújulhatott, tisztasági meszelés, lambériázás történt. E munkák elvégzéséhez az önkormányzat segítségképpen néhány munkást is biztosított.
A tantermek berendezéséhez több helyről is kapott az intézmény segítséget. A Magyar Református Szeretetszolgálat, a Dorcas segélyszervezet, a Tompa Mihály Református Általános Iskola és a Mérai Református Egyházközség bútoradományai révén megszűntek az iskolapadok és székek miatti aggodalmak. A bútorok szállítását a legtöbb esetben szintén adományba kapta az iskola. A termek berendezésében a szülők is aktívan részt vettek. Elkészült az iskola címere, a református címer, és az épület külső és belső homlokzatán az iskola nevének felirata is helyére került. 
A felsőzsolcai gyülekezet felajánlotta, hogy adakozásból összegyűjtik a szükséges anyagiakat az iskola zászlajának elkészítéséhez, melyet elkészülte után a tanévnyitó alkalmával átadtak az iskola számára, hogy az mindig emlékeztesse az intézményhez kötődő személyeket közösségük befogadó és kitartó szeretetére. 
A külső készülődés mellett azonban, ahogy egy gyermek érkezésekor is, legalább akkora volt a belső, lelki készülődés.
A tanári kar tagjai házastársaikkal együtt közösen vettek részt a helyi református templomban augusztus 19-én az új kenyérért való hálaadó istentiszteleten, ahol Tar Sándor lelkipásztor szeretetteljes szavakkal köszöntötte őket. A következő vasárnap szintén házastársakkal utazott el a pedagógusközösség Kányba, hogy ott egyikük családjának tanyáján közösen töltsenek el egy napot. Először az üstbe valók készültek el, majd egy rövid túrára indultak. Ebéd előtt a lelki táplálékot fogyasztották el, ahol a vasárnapi istentiszteletet Alexa Gábor iskolalelkész tartotta meg számukra. Az ebédet követően Nagy György iskolaigazgató vezetésével csapatépítő, a közösséget erősítő, egymás megismerésében segítő játékos vetélkedő következett. A programok mellett persze jutott idő a kötetlen beszélgetésekre is.
Feltöltekezve érkezett a csapat haza, amire nagy szükség is volt, hiszen a következő három nap már a gyermekek felkészüléséről szólt. A napközis táborhoz hasonlóan Suli-váró napokat tartottunk, melyen a tanulók szinte teljes létszámban részt vettek. A napok fő gondolata az volt, hogy Isten új útra hív. Mindehhez a Bírák könyvéből Gedeon története szolgáltatta az alapot. A református templomban reggeli áhítattal indultak a napok, ahol köszöntötte az iskola diákságát a gyülekezet lelkipásztora is. A gyermekek lelkesen énekelték az egyházkerülettől ajándékba kapott Tiszáninneni énekesfüzet gyermek és ifjúsági énekeit. A tanévnyitó istentiszteletre készülve énekeskönyvi énekeket is örömmel tanultak. 
Az első napon Gedeon elhívásának története által Isten kiválasztó szeretetére csodálkoztak rá, s felismerték, az Úr őket is kiválasztotta egy szent, az eddigi életüket talán teljesen megváltoztató, új feladatra, arra, hogy ezentúl református iskolásként legyenek az ő gyermekei. Kézműves foglakozás során szép angyalok készültek a gyermekkezek által. A nap szakkörcsalogatókra is alkalmat kínált. 
A második napon a bátorítás és sereggyűjtés témakörét dolgozták fel, és ráébredtek arra, hogy Istenben kell bízniuk, nem csak saját képességeikben, mert az Úr megerősíti a csüggedőt, ahogyan Gedeont a gyapjúfürt jeleivel, de megállítja a túl magabiztost, ahogyan a Gedeon vezette sereg létszámát is lecsökkentette. Ezen a napon akadályversenyen vettek részt a gyermekek, ahol természetesen minden állomás valamilyen módon Gedeon történetéhez kapcsolódott. Délután a cserkészek érkeztek hozzájuk, hogy toborozzák a jövő kis cserkészeit. 
A harmadik napon arra figyeltek, hogy Isten hogyan bátorít, ad győzelmet Gedeonéknak, és ígérete szerint minden gyermekének is. Ezen a napon a különleges harci eszközökre emlékeztető dolgokat készítettek, gyertyát mártottak, és egy fazekas segítségével mindenki korongozhatott is. Így érkeztek el az estéhez, amikor a szülők is megérkeztek az iskolaudvarra. A gyermekek beszámoltak a héten tanultakról, énekeltek nekik megtanult lelki énekekből, majd következett a szülők által szalonnapréssel készített zsíroskenyér-vacsora.
Így érkezett el a sok készülődés után a tanévnyitó napja, szeptember elseje, amikor előbb az országos református tanévnyitón, Kunhegyesen vett részt az iskola küldöttsége, majd 17 órától az új iskola első tanévnyitó ünnepén mindenki, aki e napra várt. A tanévnyitó emelkedett alkalmáról a TIREK honlapja közölt tudósítást, s aki kíváncsi, felvételről a www.zsolcatv.hu honlapon a 2012/36. heti adást megnyitva részese lehet az örömnek, melyet mindnyájan átéltünk az intézmény születése által.
Alexa Gábor iskolalelkész

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább