„Kell még egy szó, mielőtt mennél…”

LVII. évfolyam 2. szám / Intézményeink

Beszámoló a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 2003/2004-es tanévének utolsó negyedéről.

húsvét utáni iskolai időszak kiemelt eseménye a végzős tanulók ballagása. A fenti kezdetű éneket is énekelték tanulóink a ballagást megelőző napon, tanáraikat felkeresve.


A búcsúzáskor tanár és diák egyaránt úgy érzi, hogy útravalóul adni kell még valamit. Egy gondolatot, egy jó tanácsot, egy ölelést... Ezt az útravalót, Isten igéjének üzeneteként hirdette a ballagó diákoknak Csomós József püspök a május 8-án tartott ballagási ünnepi istentiszteleten.


Négy osztály búcsúzott diáktársaitól, tanáraitól:


A 12. A osztály 25 tanulója, osztályfőnökük Szűcsné Bottka Krisztina,


a 12. B osztály 33 tanulója, osztályfőnökük dr. Molnár Miklósné,


a 12. C osztály 35 tanulója, osztályfőnökük Molnár Csaba,


a 12. D osztály 28 tanulója, osztályfőnökük Borosné Répási Rita.


Végzős tanulóink írásbeli érettségi vizsgája megtörtént, a szóbeli érettségi vizsgára június második felében kerül sor.


A következő tanévre felvételt nyert tanulókkal és szüleikkel leendő osztályfőnökeik találkoztak május 21-én. A Lévayba jelentkezett több, mint 300 tanuló közül közel 130 tanulót tudtunk felvenni az induló két 9. évfolyamos osztályunkba és a két 7. évfolyamos osztályunkba. A felvételi során igyekeztünk figyelembe venni a tanulmányi eredmény mellett azt is, hogy a jelentkező tanuló és családja milyen kapcsolatot tart gyülekezetével. Helyhiány miatt több tanulót sajnos nem állt módunkban felvenni. Azok megértését kérjük ezúton is, akik bár szerettek volna, de nem kerültek be a Lévayba.


A Tiszáninneni Református Egyházkerület területén 2 óvoda, 4 általános iskola és 2 gimnázium működik. A nevelő munkát végző pedagógusok száma meghaladja a 250-et. Az elmúlt évek fontos eseménye találkozási lehetőséget nyújtani a különböző intézmények nevelőtestületei számára egymás megismerésére, a közös örömök és gondokról való kötetlen beszélgetésre. Közel 70 pedagógus találkozott június 4-én a Lévayban, vett részt rövid komolyzenei hangversenyen, majd intézményeiket bemutatva, szeretetvendégség keretében folytatott kötetlen beszélgetést.


Ugyanezen a napon hasonló találkozóra került sor a miskolci négy egyházi fenntartású gimnázium pedagógusai között is, ezzel is erősítve egymást és a keresztyén értékek szerinti nevelési gyakorlat fontosságát.


Tanévzáró ünnepi istentiszteletre június 19-én 10 órai kezdettel kerül sor a Kossuth utcai református templomban.


A tanév vendégeket is érintő programjait immár hagyományosan a Szentléleken szervezett tanár-lelkész kötetlen találkozóval zárjuk június 25-én 10 órai kezdettel. Ebben az évben erre az alkalomra családostul hívjuk és várjuk gyülekezeteink lelkipásztorait.


A tanév végeztével meg kell emlékeznünk a legkiemelkedőbb eredményekről is. Istennek hálát adva a 2003/2004-es tanévben megtapasztalt szeretetéért, az elért eredményekért, megköszönjük az intézmény munkatársainak áldozatos szolgálatukat, amellyel hozzájárultak a tanév eredményességéhez, a szorgalommal, kitartással tanuló diákjaink, a kiemelkedő eredményeket elért tanulók és felkészítő tanáraik névsora álljon itt jó bizonyságul:


A 2003/2004-es tanévében KIEMELKEDŐ VERSENYEREDMÉNYEKET ELÉRT TANULÓK, AKIK JELENTŐSEN HOZZÁJÁRULTAK A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HÍRNEVÉNEK ÖREGBÍTÉSÉHEZ


Magyar nyelv és irodalom
Lénárt Attila, Balajthy Ágnes, Nagy Nóra, Zágonyi Ádám, Balajthy Ágnes
Felkészítő tanárok: Barócsi Angéla és Hegedűs Gyöngyi


Történelem


Gloria Victis Kárpát-medencei Magyar Középiskolák Versenyén:
Kojsza Péter 10.D, Olajos Gábor 10.D, Soltész Dávid 10.D az elődöntőig jutottak. Felkészítő tanár: Molnár Csaba


Mezőcsáti Kis-Géniusz Megyei Történelem Verseny:
Szabó Emese 12.C, Bartha Csongor 12.C, Szávó Lóránd Levente 12.C I. helyezés. Felkészítő tanár: Molnár Csaba


Német nyelv
Papczun Petra


Olasz nyelv
Csóka Nóra


Matematika
Dóka Éva, Szádvári Gábor, Kovács Sarolta


Kémia
Dóka Éva, Kovács Sarolta


Fizika
Szádvári Gábor, Olajos Gábor, Dóka Éva


Ének-zene
Borbély Anna


Az énekkar az „Éneklő Ifjúság" megyei minősítő hangversenyén arany minősítést szerzett. Karnagy: Kormány Attila


Testnevelés
Tardi Anna, Bujdosó Imola, Madocsai Angéla


Atlétika


Országos Református Atlétika Bajnokságon a lány és a fiú csapat is 1. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Szűcs Istvánné


Röplabda


Megyei röplabda amatőr döntőben a lányok csapata a 3. helyet szerezte meg. Felkészítő tanár: Szűcs Istvánné


Az Országos Református Röplabda Bajnokságon a lányok csapata 2. helyezést ért el. (Tagjai: Juhos Petra, Purzsás Ivett, Pántya Ágnes, Bartha Réka, Bartha Ráhel, Kovács Ilona, Dóka Éva, Rőthi Eszter, Hulvey Dóra). Felkészítő tanár: Szűcs Istvánné


Az Országos Református Röplabda Bajnokságon a fiú csapat a 3. helyet szerezte meg. (Tagjai: Leidgeb Ákos, Szabó István, Gór Gábor, Ábrám Ágoston, Nagy Sándor, Kiss Zoltán, Molnár Roland, Kojsza Péter, Soltész Dávid, Bartha Ábel) 


Kosárlabda


Az Amatőr Kosárlabda Diákolimpián a nagy fiú csapat a 2. helyet szerezte meg. Felkészítő tanár: Búzási JózsefVékony Balázs, Horváth Dóra


Sakk
Virág Attila


Torna
Kiss Ádám, Juhos Petra, Sztrik Adriána, Petneházi Anna, Kulin Gábor


11.A - DUE Pályázat Rádiós kategória 2. hely.
Felkészítő tanár: Kardos Katalin


10.A - Megyei Kollégiumok Közötti Szavalóverseny 3. hely.
Felkészítő tanár: Parajos Tibor


11.D - Miskolc város „Jó tanuló, jó sportoló" címet nyerte el Cserkész szavalóverseny


9.D - Országos szavalóverseny 3. hely.
Felkészítő tanár: Parajos Tibor - városi és megyei versenyen 1. helyet szerzett, országos versenyen 2. helyezett lett


8.A - városi és megyei sakkversenyen 1. helyezés


11.A - lesiklásban megyei 1. hely


10.D - városi 4., megyei 4., országos 12. hely


8.B - 300 m futás 2. hely
Felkészítő tanár: Szűcs Istvánné


12.B - távolugrás 3. hely


11.A - 800 m futás 3. hely


9.C - Ref. Isk. Népdaléneklési Vers. 6. helyezés.
Felkészítő tanár: Kormány Attila


10.A - Nagy László Megyei Fizika verseny 3. hely.
Felkészítő tanára: Ábrám Tibor


10.D - Nagy László Megyei Fizika verseny 3. hely.
Felkészítő tanár: Makranczi Zsolt


12.A - OKTV 2. hely. Felkészítő tanár: Makranczi Zsolt - Református kémiaverseny 5. hely. Felkészítő tanár: Taskó Márta


10.A - Irinyi János Országos kémia verseny döntő 8. hely.
Felkészítő tanár: Dóka Erzsébet; Református kémiaverseny 4. hely. Felkészítő tanár: Taskó Márta


7.A - Református Középiskolák Matematika Versenye 4. hely.
Felkészítő tanár: Hegedűs Gyöngyi


12.A - Református Középiskolák Matematika Versenye 1. hely.
Felkészítő tanár: Tolnai Zoltánné


10.A - Református Középiskolák Matematika Versenye 2. hely.
Felkészítő tanár: Horváth László


10.B - „Az én Olaszországom" festészeti pályázat 2. hely.
Felkészítő tanár: Dőri Erzsébet


9.A - Megyei Idegennyelvi Szavalóversenyen különdíj.
Felkészítő tanár: Szabó Renáta


10.B - 2. hely 10.B - „Az ezer éves tölgy kihajt újra" c. 10.B - Országos református műveltségi csapatverseny 10.B - „Így írunk mi" pályázat 1. hely; „Fiatal írók Országos Versenye" dicséret. Felkészítő tanár: Nagyné Bódor Katalin 10.B - A Lónyai Napokon megrendezett országos szavalóversenyen 1. helyezés; Áprily Lajos országos szavalóversenyen ezüst minősítés, Oktatási Minisztérium különdíj, Püski Kiadó különdíj; „Az Úr érkezése" országos ökumenikus szavalóversenyen 3. helyezés. Felkészítő tanár: Nagyné Bódor Katalin


Emléktábla a templom falán


Balázs Győző a Miskolci Lévay József Református Gimnázium egykori vallástanára és cserkésztisztje emlékére.


Tanítványai, egykori cserkészei (ma már nyugdíjas véndiákok), mindenki, akinek jártányi ereje volt - az ország minden részéről - eljött ide a „Térre", a Balázs Győző tér névadója emléktáblájának leleplezésére.


Balázs Győző 37 éven keresztül volt a gimnázium elkötelezett nevelője és vallástanára. A vallástanon kívül földrajzot, történelmet és magyar nyelvet is tanított. Magyarságtudatát keresztyén hite, keresztyén hitét magyarságtudata erősítette. Ez volt a kerete nevelő- és cserkésztanári munkájának. A 19. számú Bükk Cserkészcsapatnak fáradhatatlan szervezője és alapító tagja, 1923-1928 között pedig parancsnoka volt.


A tisztelgő emléktáblát a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség templomának falán helyezték el a hálás tanítványok. Az egykori csapatalapító cserkésztanár fekete márvány emléktábláját a mai református „bükki" cserkészek leplezték le.


Parajos Tibor


tanár, cserkésztiszt


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább