Képek emlékeink dobozából – avagy életképek és életjelek az Abaújkéri Református Gyülekezeti Körzetből

LXV. évf. 4. szám / Abaúji Egyházmegye

A gyermekek ámulattal néznek fel a karácsonyfára minden egyes ünnepen. Valami varázs lengi körül a fenyőfát, amikor karácsonyfává válik. Valami varázs lengte körül a betlehemi éjszakát, amikor az Úr Jézus a földre szállt. Minden megváltozott, amikor a világ világossága a sötét földre költözött, mert a Szeretet testbe öltözött. A fenyőfa is átalakul, amikor rá égi fény hull, s ágain gyertya gyúl. S amikor rá dísz kerül, a gyermeki szív felderül. Amint a karácsonyfát a díszek, úgy teszik széppé életünket az emlékek. Most a 2012. évi emlékeink dobozából pár képet kívánunk átnyújtani egyfajta ajándékképpen a Kedves Olvasóknak, remélvén azt, hogy mások szívét is örvendezővé tehetik örömeink.

6hatós hittan


Egy nyári napon, 2012. június 17-én a nap is szebben ragyogott, amikor 6 gyermek az abaújkéri templom felé ballagott. A templom felé, Isten felé szövetséget kötni, megkeresztelkedni. Az abaújkéri Aranyos Lakásotthon fiatal lakóiban, Tóth Marcellában, Tóth Márkban, Tóth Juditban, Tóth Krisztiánban, Tóth Norbertben és Oláh Saroltában a lakásotthonban tartott hittanórák során fogalmazódott meg a vágy: a keresztség által szent szövetségre lépni az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennel. Ezen gondolatot örömmel üdvözölte a lakásotthon vezetője is, Sipos Erzsébet, aki maga is részese volt a keresztelői istentisztelet lélekemelő pillanatainak. Az emberpalánták keresztszülőjüknek egyöntetűen, szívbéli ragaszkodással szeretett gyermek-felügyelőjüket, Andris bá’-t, Drozsnyik Andrást választották, aki boldogan tett eleget a felkérésnek. Az istentisztelet, amelyen a gyermekek a keresztség sákramentuma által a keresztyén anyaszentegyházba befogadtattak, bensőséges volt és megható, mint az ünnepi gyertya lángja. Az immár megkeresztelt ifjakat az Abaújkéri Református Egyházközség gondnok asszonya, Koscsákné Bodnár Izabella - aki egyben az Aranyos Lakásotthon munkatársa – meleg szavakkal köszöntötte, s áldást kívánt további életükre. (A gondnok asszonyt a gyermekek gyakorta látják hitmélyítő kiadványokat olvasni, s szívesen ajándékoznak neki a hittanórákon általuk készített Igés színezőkből, tudván, ezzel felvidítják a lelkét. Észrevétlenül is 6unk másokra.) Felejthetetlen nap volt ez az abaújkéri gyülekezet életében, amelyre mindig szívesen és örömmel emlékezünk vissza.
Koczogh Julianna
lelkipásztor, abaújkéri körzet  


Zemplénből a Bükkbe…


Az abaújkéri és a hozzá csatolt gyülekezetek életében hagyomány az évenkénti közös kirándulás. Ebben az évben a Bükk-hegység két szép településére vezetett az utunk. 2012. szeptember 30-án, vasárnap rövid reggeli áhítat után Harsány református gyülekezetének szeretetteljes meghívására indultunk útnak.
A festői környezetben álló templom előtt Adamcsik Dávidné Mártha Anita lelkész asszony, Petró Károly gondnok úr és Tóth Bertalanné gondnok asszony köszöntött bennünket.
Rövid ismerkedés után közös istentiszteleten vettünk részt. A lelki feltöltődés után következett a szeretetvendégség. Ebéd közben alkalmunk volt további ismerkedésre a gyülekezet tagjaival. Felejthetetlen órákat töltöttünk együtt, melyet ezúton is köszönünk a harsányi kedves testvéreknek.
Reméljük, hogy jövőre mi láthatjuk vendégül őket, és megmutathatjuk a szépséges Zemplén egy kis darabkáját. Innen Lillafüredre mentünk, ahol először a Hermann Ottó Emlékházat kerestük fel. Az intézmény vezetőjének szívélyessége és szakmai felkészültsége csodálatot érdemel! Bátran ajánljuk kicsiknek és nagyoknak, nem fognak csalódni.
Ezután rövid séta következett a napsütéses időben, gyönyörködtünk a hegyoldal csodálatos őszi színeiben.
Utolsó programunk a Szent István Barlang meglátogatása volt. Megnéztük a karsztos eredetű barlang cseppköveit. A barlang úgynevezett „színház termében” az idegenvezető lehetőséget adott a különleges akusztika kipróbálására. Éltünk vele, és hálát adva Istennek a szép napért elénekeltük a 165. számú énekünket: Itt van Isten köztünk! Mert itt van köztünk.
A napot vonatozással zártuk, Lillafüredről a kisvonattal mentünk le Miskolcra. Ott várt bennünket a buszunk, és indultunk haza.
Felejthetetlen napot töltöttünk együtt, köszönet Koczogh Julianna lelkésznőnek a szervezésért és a lebonyolításért. Soli Deo gloria!
Farkas Dénesné
az abaújkéri és a boldogkőváraljai
egyházközségek gondnok-helyettese  


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jak 5,10b

2Sám 20

Egy önérzetes és sértődött izráeli ember, Seba megfújja a kürtöt, és magával rántja az izráelieket. Köztünk is vannak sértődött emberek, akik hangulatot keltve belerántanak másokat a lázadásba. 

tovább

(22) „…ezek azok a napok, amelyektől kezdve…nyugton lehettek…” (Eszter 9,20–32)

Végre nyugton lenni, békében élni még egy kicsit ebben a földi létben: örülni, enni és inni, egymást megajándékozni (20–22), a magunk szőlőjében és fügefája alatt (Mikeás 4,4). Valójában erre vágyunk; – így készülve az örök, aktív, üdvösséges nyugalomra.

 

tovább

RÓMA 3,21-24 - Micsoda ajándék!

Egy baráti házaspár néhány évvel ezelőtt hihetetlen ajándékot adott nekünk. Meghívtak minket, az öttagú családot egy kéthetes nyaralásra egy 4 csillagos szállodába, all inclusive ellátással! 

tovább

2017. október 31. kedd

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”(Rm 8:31)

 

tovább

Fejes Ádám: Kálvin

Munkás magányt, az írószobád nyugalmát
cserélted fel a genfi harcokért Te,
meg kellett tenned, egyedül csak Érte,
ki értünk vett fel átkot és keresztfát!

tovább