Beszámoló a kazincbarcikai Tompa Mihály Református Általános Iskola életéről

LXV. évf. 4. szám / Intézményeink

A Tompa Mihály Református Általános Iskola jelentős változásokkal kezdte meg második tanévét, a 2012/2013-as tanévet. A két első osztály és a felső tagozat két 5. osztályának indulásával a diákok létszáma 89-ről 165-re, a pedagógusok száma 10-ről 15-re nőtt.

A tanévnyitó istentiszteleten Kolumbán Gábor református lelkipásztor, iskolalelkész igehirdetésében a Zsoltárok könyve 111. rész 10. versét helyezte mindannyiunk lelkére: „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme…” 
Csernaburczky Ferenc, az iskola új igazgatója a Pál levele a kolosséibeliekhez 3. részének 23. versével köszöntötte és biztatta a közös szolgálatban résztvevőket: „Bármit tesztek, szívesen cselekedjétek, mint akik az Úrnak és nem embereknek szolgálatában álltok.” Hangsúlyozta, a tantestület fontos feladata sajátos tanulási és élettérré alakítani az iskolát, melyben törekedni kell a bibliai szellemű és teljesség-igényű nevelés megteremtésére. 
A fenntartó részéről Szűcs Endre püspök-helyettes, az Igazgatótanács elnöke köszöntötte az újonnan belépő pedagógusokat, és vette ünnepélyes fogadalomtételüket. 
A tanév szakmai programjában kiemelt feladatként indult a komplex tehetséggondozó program a felső tagozaton a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének szakmai támogatásával, dr. Balogh László professzor úr vezetésével.
Az ünnepi alkalmak sorában hagyományteremtő és kiemelkedő esemény volt a 2012. szeptember 27-én megtartott, iskolánk névadójáról való megemlékezésünk. Tompa Mihály születésének 195. évfordulóján az iskolai ünnepséget tanulóink és iskolalelkészünk mellett a vendégművészek tették még színesebbé előadásukkal. Ezt követően iskolánk küldöttsége a felvidéki Hanvára, Tompa Mihály egykori szolgálati helyére utazott, ahol megkoszorúzta a református templom előtti emlékművet, így adózva a református lelkipásztor-költő emléke előtt.
Tanulóink mindennapjait a Kisdiákok Presbitériumának és az alsós munkaközösségnek szervezésében tartott alkalmak tették színessé. Volt takarítási világnap, hulladékgyűjtés, egészségnap, állatok világnapja és színházlátogatás. 
2012. november 14-én nyílt tanítási napot tartottunk, majd délután, a Szülői nap az Ige tükrében alkalmán „Jól szeretem-e gyermekemet?”címmel Örsi Anikó főiskolai adjunktus (Sárospatak) tartott igazán építő, tartalmas előadást, melyet fórum és szeretetvendégség zárt.
Az elvégzettekért hálát adva várjuk és kívánunk mindenkinek boldog karácsonyt!
Csernaburczky Ferenc igazgató

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább