Új végvár egyházkerületünkben

LXV. évf. 4. szám / Intézményeink

2012. augusztus 31-től a Heves városában működő Eötvös József Középiskola a Tiszáninneni Egyházkerület fenntartásába került. Így az idei tanévet már mint református intézmény kezdtük meg.

Intézményünk 800 diákot tanít, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai oktatásrend szerint. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy olyan család tagjai lehetünk, ami mindig – évszázadok óta – a minőségről és a színvonalról volt híres. Fontosnak tartjuk, hogy a fenntartóváltással az idáig nagyon hiányzó keresztény lelkiség jelent meg intézetünkben, ami a jó oktatási színvonal mellett a jövő záloga lehet városunkban és annak vonzáskörzetében. Nagy a felelősségünk mind egyházunk, mind szülőföldünk irányába. Munkánkat ennek a ténynek tudatában igaz szívvel, Istenbe vetett hittel kívánjuk végezni. Példaképeinknek azokat a református prédikátor eleinket tartjuk, akik a reformáció idején – a török időkben – vidékünkre jöttek, és Isten igéjével, hittel és munkával megmentették ezt a környéket a teljes pusztulástól, egy igen rossz történelmi konstelláció idején. Hisszük, hogy ma sem kisebb a feladat. 
Rendezvényeink az idei tanévben a korábban kialakult munkatervet követték, kiegészülve az egyházi vonatkozású ünnepségekkel. A reformáció napi ünnepségen vehették át kilencedik és hetedik évfolyamos tanulóink az ajándék Bibliákat. Iskolánk kiemelt, évek óta megszokott rendezvénye az „Eötvös Nap,” mikor sok-sok témakörben tanáraink és meghívott vendégek tartanak előadásokat diákjainknak. Előadóink a legtöbb esetben egykori diákjaink, akik szakterületükről beszélnek az orvoslástól az atomfizikáig. Az idén a keresztény filozófia is megjelent a témakörök között. Kovács Csaba nagytiszteletű úr magas színvonalú előadást tartott „Lenni vagy tenni, avagy a munka dicsérete a keresztény etikában” címmel.
Megemlékeztünk a történelmi évfordulókról, nemzeti ünnepeinkről, köszöntöttük a „gólyáinkat”, tantestületi csendes napot tartottunk Nagyenyeden. 
Végezzük a ránk mért munkát a legjobb tudásunk szerint, hittel hirdetve reménybeli névadónk – Sinka István elfeledett református költőnk – szavait: „Nagy az Isten, fog erősen,/hűségesen, ismerősen.”
Együd László igazgató

Eötvös József Református Középiskola, Szakiskola és Kollégium
3360 Heves, Dobó út 29.
Tel: 37/346-118 Fax: 37-346-897
ejk@eotvos-heves.sulinet.hu
www.ejk-heves.hu
OM: 201724

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább