,,USA DAY” és ,,USA WEEK” a Pataki Refiben

LXV. évf. 4. szám / Intézményeink

Október 12-én került megrendezésre az „USA Day” elnevezésű rendezvénysorozat a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában. A rendezési jogot egy sikeresen benyújtott, színvonalas pályázati anyagnak köszönhetően nyerte el iskolánk, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Amerikai Nagykövetség közösen bírált el. 

A siker értékét növeli, hogy az egész országból idén összesen csupán négy oktatási intézmény valósíthatja meg ezen hivatalos név alatt az előzetesen megtervezett programokat. Az „USA Day” célja, hogy a rendezvények során még inkább megismerhessük az amerikai kultúra értékeit és eloszlassunk néhány negatív sztereotípiát. A reggeli angol nyelvű áhítat – Enghy Sáron (13.E) előadásában – már a nap kezdetén egy jó adag lelki-szellemi táplálékot szolgáltatott, továbbá az idegen nyelvi készségeinket élesítette. Rögtön utána az Imaterembe helyeződött át az események súlypontja, ahol Vígh Vajk (12.C) tudományos értékű előadását hallhattuk az immár 482 éves Alma Materünkről. Ezt követően Magyar Sandy (13.E) ismertetett meg minket a keresztény zene különféle modern és az USA-ban roppant népszerű műfajaival. Az előadás végén Aiysha Jebali tanárnő saját költeményével és Tirpák Gábor (11.E) zongorakíséretével együttesen hallhattunk az előadótól egy felemelő, lélektisztító keresztény dalt. Tóth Nikoletta tanárnő a 20. században oly’ sokak által kergetett „amerikai álom” ismert és kevéssé ismert oldalait tárta fel és vázolta elénk informatív, interaktív és kreatív prezentációjában. Eközben megérkezett iskolánkba az „USA Day” különleges díszvendége: Dmitri Tarakhovsky, az Amerikai Nagykövetség Kulturális Attaséja. Személyét néhány követségi munkatársa kísérte, valamint az Emberi Erőforrás Minisztériumból is tiszteletüket tették az illetékesek. Az attasét – saját elmondása szerint – meglepte és meghatotta a komoly szervezettség és a nagyfokú szeretet, amely fogadta, az amerikai himnusz művészi fokú a capella előadása (Magyar Sandy) pedig egyenesen lenyűgözte a küldötteket. Az attasé imatermi prezentációjában az amerikai multikulturalizmus alaposabb bemutatására törekedett, mindezt intelligens humorral és személyes életútja idevágó történeteivel fűszerezte. Saját személye is hitelessé tette az elhangzottakat, hiszen orosz bevándorlóként, az angol nyelv ismerete nélkül érkezett Detroitba, majd hosszú évek kemény munkájával került jelenlegi pozíciójába. Szavai megérintették a hallgatóságot, a diákokkal kialakult közvetlen párbeszédet a szoros napirend miatt kellett a kelleténél talán rövidebbre fogni. Az általános iskolások számára kiírt képzőművészeti és a quiz verseny eredményhirdetése után Szajkó József fotókiállítását tekinthettük meg a hivatalos megnyitó után. A vendégek ezután Vozdvizsenszkij Vagyim tanár úr szakértő kalauzolásával tekinthették meg iskolánk nevezetességeit. Eközben Litkey Kornélia a Fullbright Bizottság tanácsadója tartott előadást a továbbtanulni vágyó diákoknak, valamint Sántha Gergő, az Amerikai Nagykövetség Regionális Angol Nyelvi Oktató Központjából hívta egy kis műhelymunkára az angoltanárokat. A vendégek egyöntetűen gratuláltak a rendezvénysorozat magas fokú színvonalához, ami az idegen nyelvű munkaközösség angoltanárainak több hónapos szervező munkáját dicséri. A küldöttek közös reményüket fejezték ki, miszerint minél hamarabb visszatérnek iskolánkba, folytatván a sikeresen megkezdett gyümölcsöző munkafolyamatot. A hosszú, ám tartalmas napot Aiysha Jebali tanárnő személyes bizonyságtétele és áhítata, valamint Gere Bálint (öregdiákunk), Czabányi Attila és Demkó Ferenc tanár úr blues-os jam session-je zárta az Imateremben. Az „USA Day” véget ért pénteken, ellenben az „USA Week” programjai még a következő héten is tartalmas kikapcsolódást, szellemi töltekezést nyújtottak az érdeklődőknek. 
Demkó Ferenc tanár

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább