A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának életéből

LVII. évfolyam 3. szám / Intézményeink

Újabb Kövy Sándor-díjast köszönthettünk


A Tiszáninneni Református Egyházkerület elnöksége a pedagógusok elismerésére alapított Kövy Sándor-díjat dr. Erdei Pálnénak, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma igazgatóhelyettesének adományozta. A kitüntetést 2004. június 20-án a tanévzáró keretében adták át. A kitüntetettet dr. Lénárt Attila laudációjával köszöntjük.

Dr. Erdei Pálné Boros Magdolna 1991 óta a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának igazgatóhelyettese. Iskolánkban érettségizett 1964-ben. A debreceni KLTE-n szerzett matematika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári oklevelet 1969-ben, s visszatért az Alma Materbe. 1981-ig a Zrínyi Ilona Leánykollégiumban dolgozott mint nevelőtanár, ezután a Rákóczi Gimnáziumban tanította szaktárgyait. Mint a pataki tanárok közül sokan, ő is a mi intézményünkben töltötte életét gyermekkorától kezdve.


A tanítást és nevelést élethivatásként végzi. Pedagógiai tevékenységét a gyermekszeretet, a szakmai igényesség és az eredményesség jellemzi. Számtalan tanítványa futott be fényes karriert - még miniszter is van közöttük. Diákjainak jelentős része érettségi után is élő kapcsolatot tart vele, visszajár Patakra, beszámol életéről, sikereiről, eredményeiről. Kevés tanár mondhatja el ugyanezt. A tanári-nevelői munka mellett rengeteg pluszmunkát végez. Az iskolában működő Szociális Bizottság elnökeként sokat tesz azért, hogy a szegényebb, anyagilag arra rászoruló tanulókat megismerje, s így ők az iskola anyagi lehetőségeihez mérten támogatást kapjanak. Folyamatosan tartja a kapcsolatot a világ legkülönbözőbb részein élő pataki öregdiákokkal, akik ösztöndíjakkal és más adományokkal segítik volt iskolájukat.


Időt és fáradságot nem kímélve - sokszor hétvégeken is - dolgozik szeretett iskolájáért. Szaktanárként, pedagógusként és vezetőként is példamutató, odaadó munkát végez több mint 35 éve úgy, mint aki szolgál. Hitélete példamutató.


Isten gazdag áldását kérjük a kitüntetett további életére, szolgálatára szerető családja és munkatársai, tanítványai körében


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább