A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolájának bemutatása

LVII. évfolyam 3. szám / Intézményeink


„Minden iskola annyit ér, amennyiben szolgálni tudja a reá bízottakat."Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma a város legrégebbi, legpatinásabb oktatási intézménye. 1531-ben Isten kegyelméből protestáns iskola született gróf Perényi Péter koronaőr, a pataki vár urának hathatós támogatásával. Az iskola patrónusai, fenntartói a pataki vár református vallású földesurai voltak évszázadokon át: a Perényiek, a Dobók, a Lorántffy és a Rákóczi családok.

Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony volt az, aki Sárospatakra hívta a kor leghíresebb és legkiválóbb pedagógusát: Comenius Amos Jánost. Comenius szellemi hatása nyomán a pataki kollégium soha nem látott virágzást élt meg.


1952-ben a sárospataki iskolát is államosították. 1987 végére lehetővé vált, hogy a református egyház államosított intézményei közül néhányat visszakérjen. Ezt a lehetőséget rendkívül jó érzékekkel használta ki Kürti László a Tiszáninneni Egyházkerület akkori püspöke. 1990 szeptember 1-jén nyílt meg újra egyházi iskolaként a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma.


A Tiszáninneni Református Egyházkerület számára Sárospatak jelképezi azon történelmi örökséget, amelyet az oktatás, a nevelés, a lelkészképzés, a közművelődés terén a Magyarországi Református Egyház közel fél évezrede hordoz. Ez az örökség felelősséggel is jár. Ezen felelősségtől és a keresztény nevelés iránti elkötelezettségtől vezéreltetve a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tanácsa úgy határozott, hogy a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának feladatkörét általános iskolai oktatási és nevelési feladatokkal bővíti ki 2004 szeptemberétől. Ezt az elhatározást a gimnázium igazgatósága is örömmel fogadta és támogatta. Így 2004. szeptember 1-jén 22 tanulóval 3 tanítóval és 2 óraadóval elkezdődött az oktatás az általános iskolában.


Az iskola alulról építkező 8 osztályos általános iskola lesz. Az épület, amelyben jelenleg a tanítás folyik, a gimnázium közelében az Iskolakert mellett található. Az új iskolaépületet szeptember végén kezdik építeni.


Milyen iskolát szeretnénk? - tették fel a kérdést oly sokan, oly sokszor. A válasz egyszerű: keresztyén iskola lesz, mely hűen szolgálja Isten országának építését. Diákjaink tanuljanak, nevelkedjenek hitben, szeretetben. Fejlesszék Istentől kapott talentumaikat, hogy becsületes keresztyén emberként helyt tudjanak állni a minőség harcában.


Erre a munkánkra Isten áldását és szeretetét kérjük!


 


Dr. Lénárt Attila


igazgató


Timáriné Király Sarolta


tagintézményvezető

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább