Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

LVII. évfolyam 3. szám / Intézményeink

Ettől a tanévtől új munkatársként Pásztor Gyula volt szuhogyi lelkipásztor kapcsolódik be a teológiai oktatásba, aki főállású gyakorlatvezető tanárként dolgozik akadémiánkon. Feladata a gyakorlati képzés sokféle területe, a gyakorlatok megszervezése, felügyelete, beleértve a legációt és a gyülekezeti gyakorlatokat, kiszállásokat, amelyekre ebben az évben is szívesen fogadunk meghívásokat a gyülekezetektől.

Az évet tanári csendesnappal kezdtük. A tanszékvezetőkkel együtt egy napot Simán töltöttünk, ahol elsősorban a nevelői munka kérdéseivel foglalkoztunk. Ennek során nagy érdeklődéssel hallgattuk dr. Börzsönyi József és dr. Dienes Dénes tanártársaink beszámolóját arról az útról, amit az egyházkerület elnökségével a velünk 20 éve testvéri kapcsolatokat ápoló Missouri Presbitériánus Egyháznál tettek. A látogatás egyik tapasztalata az volt, hogy az ottani gyülekezetekben igen nagy szerep jut az önkéntes munkát végző gyülekezeti tagoknak, ezek képzése, szolgálatra való felkészítése fontos része az ottani egyházi képzésnek. Nekünk is el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudunk a különféle szolgálatokra alkalmas gyülekezeti tagokat találni, és őket felkészíteni. .


Az Egyházkerületi Közgyűlés megerősítette dr. Enghy Sándor tanszékvezetői tanári kinevezését a Vallástörténeti Tanszékre.


A missziói tárgyak oktatása részben a Gyakorlati Teológiai Tanszék keretében fog történni, illetve ebben az évben még dr. Nagy Antal professzor úr is tart órákat.


Az Ószövetségi tanszék vendégtanára ebben a félévben dr. Sándor Endre vámosújfalui lelkész.


Dr. Frank Sawyer professzor ezt a félévet Amerikában tölti.


Az Oktatási Miniszter a beadott pályázatok alapján Lőrincz Krisztina VI. éves hallgatónkat részesítette köztársasági ösztöndíjban a következő tanévre.


Az első évfolyamra 17 új hallgató nyert felvételt, a hallgatói összlétszám 90, ebből 23 határon túli hallgató, a legtöbben Kárpátaljáról.


Akadémiánk tervei között szerepel, hogy a jövő évtől beindítja a gyülekezeti munkások képzését. Ennek az új programnak a tantervét, tananyagát szeretnénk minél előbb elkészíteni.


Dr. Győri István


dékán

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább