A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma

LVII. évfolyam 4. szám / Intézményeink

Alapítványok, díjak a gimnázium tanulóinak támogatására


Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány 1995-től segíti az intézményt. Azért jött létre, hogy fogadja és koordinálja a támogatók felajánlásait.

Fő forrását az 1%-os adófelajánlások összege jelenti, a felhasználásról kuratórium dönt. Az alapítvány segítette a kiváló teljesítményt nyújtó csoportok - tornászcsapat, diákszínjátszók, kórus - munkáját, jutalmakat, díjakat kaptak kiváló tanulóink, új fénymásolót vásárolhattunk. 2004-től a megújult tevékenységet az alábbi összetételű kuratórium felügyeli: Búzásné Nagy Gabriella, Bódi Gézáné, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, dr. Lénárt Attila, Virágh Sándor.

Az Alma Mater egy-egy végzős tanulónak ad ösztöndíjat a humán és a reáltudományok kiváló képviselői közül. Az alapítvány adószáma: 18421356-1-05


Az 1989 óta működő Sárospataki Református Kollégium Alapítvány célja, hogy szellemi és anyagi alapokat gyűjtsön a Sárospataki Református Kollégium kiemelkedő szintű működéséhez, amivel a közel öt évszázados intézmény továbbra is a magyar reformátusság, az egész magyarság, az európaiság, valamint az egész egyetemes emberiség ügyét szolgálja. 2002-től a stratégiailag fontos támogatandó terület az öregdiák-mozgalom, az informatika fejlesztése és a tanári, nevelői kar megerősítése, helyzetének javítása. Az alapítvány adószáma: SRKA 19070520-1-05


Az 1941/ I.A Ösztöndíj Alapítvány 1993-tól működik a tehetséges, rászoruló tanulók támogatására. Több mint 300 kedvezményezettje van ezidáig. A kuratórium pályázat alapján választja ki a az ösztöndíjasokat. 10 hónapon át 7000, ill. 3500 Ft támogatásban részesülnek a sikeres pályázók.


1995-től a Pannónia Keresztény Oktatási Csereprogram közel 30 pataki gimnáziumi tanuló számára tette lehetővé, hogy egy tanévet töltsenek amerikai keresztény családoknál, amerikai keresztény iskolákban, egyházközösségekben. A program felelőse Lois Craven tanárnő, aki fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy alkalmas diákok kapják meg ezt a rendkívüli lehetőséget. Olyanok, akik élményekkel hazatérve iskolájuk, gyülekezetük hasznára fordítják tapasztalataikat.


Az Amerikában élő Zoltáni család, az angliai Church Fundation a határon túli tanulókat támogatja.


A Pető Sarolta Alapítvány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vagy kárpátaljai tanulókat támogat.


A Szent István Magyar Kultúra Egyesület anyagilag rászoruló keresztyén tanulókat segít.


A Margaret Osterhaven Alapítvány hitüket gyakorló, Abaúj vármegyéből való keresztyén tanulók pártolója.


A Czinke Alapítványt a pataki lelkész, zempléni esperes hozta létre kiváló, hitüket gyakorló, lehetőleg Pácin és környékén élő tanulók jutalmazására.


A Dr. Orbán István emlékére létrehozott alapítvány a történelemből és földrajzból kiváló tanulókat jutalmazza.


Egy kiváló végzős tanuló jutalmazását kezdeményezte 1997-től dr. Rózsa Tibor egyházkerületi főjegyző. 2003-tól a kitüntetés megnevezése „A Tiszáninnen református diákja", az egyházkerület elismeréseként ítélik oda évenként.


A Johannita Lovagrend ösztöndíjjal ismeri el a lovagias viselkedést, az erkölcsös, példa értékű életvitelt.


Öregdiákjaink díjakat ajánlottak fel diáktársaiknak. A legjobb magyarost az 1956/ IV. D, a Gyimóthy-díjjal a legjobb biológust az 1953/ A reál, a Jó tanuló, jó sportolót az 1968/ IV. D, a mindenkori IV. A legjobb tanulóját az 1950/ IV. A jutalmazza.


A legfrissebb „A magyar kultúra pataki lovagja" cím, melyet a 2004/ 12. H tanulói azzal a szándékkal alapítottak, hogy elősegítsék a magyar kultúra megőrzését, terjesztését a pataki diákok között.


Dr. Erdei Pálné


igazgatóhelyettes

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Jn 18,14

Lk 24,13–35

„Mi történt?” (19). Újra csak a hiányt érzékeljük, hiszen az Emmausba igyekvő tanítványok úgy vélik: a hozzájuk csatlakozott férfinak hiányosak az ismeretei. 

tovább

(5) „Várom az Urat…” (Zsoltárok 130)

Samuel Beckett sírjánál álltam nemrégiben. Eszembe jutott a „Godot-ra várva” című drámája. Egy nagy szemétkupacon ülve várnak többen egy Godot nevezetű emberre, aki majd, ha megjön, akkor minden jobb lesz.

 

 

tovább

LUKÁCS 23,33–43 - A halál torkában

Jézussal együtt két férfit feszítettek keresztre. Feltűnő kettejük ellentétes magatartása: 1. Egyikük komolyan veszi Istent, a másik kigúnyolja. Azt, hogy „komolyan veszi”, így is mondhatjuk: féli. 

tovább

2018. április 13.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

 

tovább

Schvalm Rózsa: A kereszt vonzása

Mint hullámok hátán hánykódó hajót,
Céltalan sodort magával az élet,
De az ősznek hajnalán erőtelen,
A kereszt rögös útján partra vetett.

A hajnali égbolton, fény derengett,
Vonzott a távolban feltűnő kereszt.
Valaki kézen fogott és vezetett,
A kereszt alatt, végre megpihentem.

tovább