Hírek a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának életéből

LVIII. évfolyam 1. szám / Intézményeink

A mennyek országa - /Mk 10,15/


Jézus példázataival könyvtárnyi irodalom foglalkozik, hallgatjuk a róluk szóló prédikációkat, újra és újra olvassuk bibliaórákon, magános csendességben és szeretnénk érteni őket. Mi az, ami ma is érvényes, hogyan szól hozzám, melyik példázatbeli szereplő lehetnék én?

A gimnazista korosztály oktatásában különösen jól használhatóak Jézus példázatai. Élő és ható lesz minden mondat, melyet a diák a vallásórán a jézusi szavak közül magához közel állónak érez és újra és újra átgondol. Ha sikerül megvalósítani, hogy ő maga újrafogalmazza a bibliai üzenetet, különösen is megragadhat benne minden krisztusi szó.


„A mennyek országa hasonlatos a népszavazáson részt vevő állampolgárhoz,


- aki elmegy a szavazásra, mert van egy egyéni döntése, és ezt közzé teszi, de csak később derül ki a szavazás eredménye."


„A mennyek országa hasonlatos a futballedzőhöz, aki új csapathoz szerződik


- és a legjobb csapatot akarja magának, és addig nem nyugszik, amíg nem farag profi játékosokat a gyengébbekből is."


„A mennyek országa hasonlatos a háziasszonyhoz, aki kiment a piacra


- és hosszas keresés után megtalálta azt, amire szüksége van. A finom ebédhez sok minden mást is felhasználhatott volna, de az az egy dolog teszi igazán finommá az ételt."


A három idézet több más idézettel együtt a SRK Gimnáziumának 10.d osztályos reformátusainak tollából származik. Az idézetek elhangzottak egy hétzáró áhítat keretében, plakátra kerültek, hogy az iskola nyilvánossága is olvashassa őket. Ezek a „mai" példázatok arról tanúskodnak, hogy Isten igéje valóban élő és ható. Ma is. Modernül is. Diákok „szája által" is.


(Kovács József lelkipászor-vallástanár gyűjtötte össze ezeket a példázatokat a vallásórák keretében, a szerkesztőség a tanár úr által leadott példázatokból válogatott meghagyva a bevezető és záró gondolatokat.)


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább