A Lévay József Református Gimnázium felajánlása

LVIII. évfolyam 1. szám / Intézményeink

Az iskolaév kezdetekor a miskolci Lévay József Református Gimnázium énekkara erdélyi körutat tett. Állomáshelyük a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum református tagozata volt.

Emellett sokat kirándultak és erdélyi nevezetességeket ismerhettek meg. A diákok kellemes és megrázó élményeikről beszámoltak saját iskolai újságukban, a Gimnázium és Diákotthon lapjában. Én most a megrázó szót emelem ki, mert Erdélyben megrázó tényekkel is találkoztak diákjaink. Ilyen volt a bözödújfalusi tó megtekintése. A Ceausescu által elrendelt kommunista falurombolás áldozatául esett Bözödújfalu, melyet elárasztottak vízzel. A házak víz alatt, ellenben a templomtornyok még bírják. A miskolci csoport látván a siratófalat, melyet a falu felett emeltek, és hallván a magyar és erdélyi sajtóban már megjelent versem fogadást tett:

EMLÉKTÁBLÁRA véseti a vallomást, melyért az énekkar Kormány Attila karnagy vezetésével templomi előadásokat, Mátyus Gabriella orgonaművész pedig koncerteket tart a Tiszáninneni Egyházkerületben. A helyi hatóságok szívesen fogadják a felajánlást és ígéretük szerint helye lesz a SIRATÓFALON a miskolci emléktáblának. E vers kerül(het?) a SIRATÓFALRA:


Pusztuló emlékek


E faluban már nem terem búza,
e faluban már nem sül kenyér,
e faluban már nem lüktet az ősz, nyár, tavasz,
e faluban már örökös a tél.


A falut eltemették, nem maradt benne tanú,
csak két templom és két torony,
hogy a vízhalál után is
lélekharangozhassanak a nagy falu-toron.


S a beteglelkű pribékek megalázva másokat,
mielőtt lejárt volna a nagy kommunista óra,
büszkén nézhettek az elátkozott településre,
a Bözödújfalu feletti mesterséges tóra.


Ti, akik látjátok e vízfelszínt,
lelki szemetekkel lássatok alája,
itt valaha egy falu élt és küzdött,
és írjátok fel ezt e gyászos kor falára.


E faluban már nem lebben szoknya,
e faluban már nem zörög szekér,
e faluban már nem pislákol esti láng,
e faluban már a víz-gaz égig ér. 


György Horváth László
Tiszadorogma


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább