Hittanverseny Abaújban

LVIII. évfolyam 2. szám / Abaúji Egyházmegye

Abaújban négyévente kerül megrendezésre az Egyházmegyei Hittanverseny. A gyermekek most is nagy várakozással, lelkesen készültek a megmérettetésre, úgyannyira, hogy a „hazai pályán" lezajlott elődöntőket követően, 17 gyülekezetből érkeztek a két helyszínen lebonyolított középdöntőre. Örömmel töltött el minden felkészítő lelkipásztort és hitoktatót, amikor láthatták az ifjúság kitartását a készülődésben.

A Katechetikai Bizottság korosztályonként adta ki a felkészülés anyagát. A 3-4. osztályosoknak Mózes életét kellett áttekinteni, születésétől az Egyiptomból való kivonulásig. Az 5-6. osztályosoknak a Jézus születésétől pünkösdig terjedő ünnepeink ismerete felől kellett számot adniuk a Lukács evangéliuma alapján. A 7-8. osztályok számára pedig a Biblia könyvei, fordítása, Károli Gáspár és Szenczi Molnár Albert élete és munkája volt feladva.


A hittanverseny középdöntőjére március 19-én, Encsen és Edelény-Borsodban került sor. A csoportok izgalmak közepette, de annál megalapozottabb tudással érkeztek meg az Encsi Kazinczy Általános Iskolába, illetve az Edelény-Borsodi Általános Iskolába.


Mielőtt a gyermekek bevonultak volna a versenyhez berendezett tantermekbe, Encsen Baksy Mária esperes asszony, Edelény-Borsodban pedig Hegedűs István espereshelyettes köszöntötte és buzdította őket.


A feladatlapokat zárt borítékban kapták meg a 3 fős csapatok. Egy óra állt rendelkezésükre, hogy a feltett kérdésekre válaszoljanak. Ezután került sor a munkák kijavítására, ami nehéz feladatot jelentett, mert a versenyre jól felkészült csapatok érkeztek, és így szoros volt a küzdelem. A két helyszínről korosztályonként az első három helyezett jutott tovább a döntőbe. A szép teljesítményért minden csapat oklevelet és csokoládét is kapott.


A hittanverseny döntőjére április 15-én került sor a gönci Károlyi Gáspár Általános Iskolában, amely időpont egybeesett a körzeti tanulmányi versenyek napjával is. Pecze János igazgató úr köszöntötte a versenyzőket, a gönci diákok pedig, rövid műsorban mutatták be Károlyi Gáspár életét és korát.


Az 1-2. osztályosok az énektudásuk felől mérettek meg. A kötelező ének a 134. zsoltár volt, és még két szabadon választott (egy énekeskönyvi és egy ifjúsági) éneket kellett előadniuk. A nagyobbak korosztályonként adtak számot tudásukról. Sok múlott a csapatok gyorsaságán, hiszen a feladatokat időre kellett megoldani. Ebéd után volt eredményhirdetés, amit izgalmak között vártak a gyermekek.


Az 1-2. osztályban:


I. Szikszó - Kendecsi Brigitta II. Encs - Takács Nóra, Szexer Róbert III. Szikszó - Kendecsi Zsófia


 


A 3-4 osztályban:


I. Abaújszántó - Kocsi Kinga, Schmiedt Fanni, Tarr Evelin


II. Alsóvadász - Bogár István, Klema Laura, Szigeti Kitti


III. Edelény - Búzási Evelin, Safarcsik Nikolett, Szitás Szilvia


Az 5-6. osztályban:


I. Gagybátor - Aranyosi Noémi, Kerekes Bettina, Kapaló Tibor


II. Edelény - Horváth Máté, Pecze Gábor, Serfőző Evelin


III. Krasznokvajda - Gönci Mária, Kocsis Annamária, Varga Szandra


A 7-8. osztályban:


I. Bódvaszilas


II. Krasznokvajda - Kiss Katalin, Kurek Péter, Vaszil Réka


III. Gönc


 


Az első helyezettek Sárospatakon, a második és harmadik helyezettek pedig Jósvafőn tölthetnek el egy-egy hetet - hittantáborban.


 


Bódi Noémi, lelkipásztor

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább