Hírek a Sárospataki Református Kollégium életéből

LVIII. évfolyam 2. szám / Intézményeink

Magyar Örökséggé avatták a Sárospataki Református Kollégiumot március 19-én Budapesten. A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében zajlott le az az ünnepség, melynek keretében a Magyar Örökség és Európa Egyesület bírálóbizottsága a Sárospataki Kollégiumot is Magyar Örökség kitüntető címmel tisztelte meg, mellyel részévé vált a magyarság láthatatlan szellemi múzeumának.

Az erről szóló oklevelet és aranyjelvényt az intézmény nevében dr. Dienes Dénes professzor, közigazgató és a fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerület nevében Ábrám Tibor főgondnok vette át. Az ünnepségen dr. Fekete Károly méltatta a Kollégiumnak szellemiségében és személyeiben magyar sorsra gyakorolt több évszázados hatását. A jeles alkalmon még hat személy életművét fogadták Magyar Örökséggé, a zenei műsort a Sárospataki teológusokból és gimnazistákból álló Sztárai Kórus adta, Gulyás Orsolya vezetésével, valamint hangszerekkel közreműködtek a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai. Az ünnepélyt megtisztelte Mádl Dalma asszony, elnökölt Hámori József professzor, a műsort Juhász Judit vezette.


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Jn 18,14

Lk 24,13–35

„Mi történt?” (19). Újra csak a hiányt érzékeljük, hiszen az Emmausba igyekvő tanítványok úgy vélik: a hozzájuk csatlakozott férfinak hiányosak az ismeretei. 

tovább

(5) „Várom az Urat…” (Zsoltárok 130)

Samuel Beckett sírjánál álltam nemrégiben. Eszembe jutott a „Godot-ra várva” című drámája. Egy nagy szemétkupacon ülve várnak többen egy Godot nevezetű emberre, aki majd, ha megjön, akkor minden jobb lesz.

 

 

tovább

LUKÁCS 23,33–43 - A halál torkában

Jézussal együtt két férfit feszítettek keresztre. Feltűnő kettejük ellentétes magatartása: 1. Egyikük komolyan veszi Istent, a másik kigúnyolja. Azt, hogy „komolyan veszi”, így is mondhatjuk: féli. 

tovább

2018. április 13.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

 

tovább

Schvalm Rózsa: A kereszt vonzása

Mint hullámok hátán hánykódó hajót,
Céltalan sodort magával az élet,
De az ősznek hajnalán erőtelen,
A kereszt rögös útján partra vetett.

A hajnali égbolton, fény derengett,
Vonzott a távolban feltűnő kereszt.
Valaki kézen fogott és vezetett,
A kereszt alatt, végre megpihentem.

tovább