Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

LVIII. évfolyam 2. szám / Intézményeink

-Idén március 25. és 28. közé esett húsvét, amikor a teológusok részt vettek a legáció szolgálatában a szokott rend szerint.

- Ez után az első közös és jelentősebb esemény a teológusok életében az április 8-10-ig tartó csendeshétvége volt. A csendeshétvégén a keresztyén ember szabadságáról hallhattunk igehirdetéseket és egy előadást. Dr. Dienes Dénes professzor úr, Török István vallástanár és Végh Tamás, Budapest városligeti-fasori lelkipásztor tolmácsolta Isten útmutatását felénk ebben a témában.


- Ehhez kapcsolódott a költészet napjához közeledve zenés-verses megemlékezésünk Csokonai Vitéz Mihályról és József Attiláról. A két költő versei hangzottak el beszédben és énekszóban teológusok közreműködésével, Kovács Józsefné rendezésében.


- Az alkalmak mellett gazdagította életünket a kolozsvári teológusokkal való találkozás, akik meghívásunkra érkeztek intézményünkbe.


- Az első félévhez hasonlóan most is tartottunk zsíros kenyeres estet, melyen Szentimrei Mihályné, Ibolya néni mesélte el élete eseményeit, beszélt örömeiről, bánatairól, de legfőképp Isten gondviseléséről tett bizonyságot, melyet élete során megtapasztalt.


- Az Akadémiai Tanács az elkövetkezendő két évre dékánná dr. Börzsönyi Józsefet, prodékánokká dr. Sawyer Franket és dr. Dienes Dénest választotta.


- Megválasztásra kerültek a következő év diákvezetői: Rácsok Andreát seniornak, Pocsai Sándort esküdtfelügyelőnek választotta a diákság. Isten áldása kísérje munkájukat és adjon erőt feladataik elvégzéséhez!


- Szintén a következő tanévhez kapcsolódik a felvételi, melynek alkalmassági részére április utolsó hétvégéjén került sor. Május 5-én tartottuk a pünkösdi legációra kibocsátó istentiszteletet.


- A hétköznapok eseményei közepette két teológus csoport továbbra is hűségesen szolgál a sátoraljaújhelyi börtönben és az Erdélyi általános iskolában a gyerekek között.


- Dr. Falus András a biológiai tudományok doktora, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének igazgatója 2005. április 20-án „Genomika; út a rendszerbiológia felé" címmel tartott előadást intézményünkben.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább