A Kollégium megújult imaterme

LVIII. évfolyam 2. szám / Intézményeink

Az Imaterem az 1806-1844 között végbement építkezések során, a kollégiumi fő épület nyugati szárnyában, az épület tengelyében létesült. Nevezték Auditorium Maximum-nak is az első időkben. A 20. századra kiszorult falai közül az oktatás és kizárólag a nagyobb iskolai ünnepségeknek, téli vasárnapokon az istentiszteleteknek, hétfőnként pedig a kollégiumi áhítatoknak adott helyet. Miután szűkösnek bizonyult a gimnázium növekvő létszáma következtében, 1929-30-ban erkély-karzattal bővítették.

Orgonát 1930-ban épített itt az Angster cég. Ez a hangszer 10 változatú, 1 manuálos, pedál szerkezettel ellátott, pneumatikus rendszerű volt. 1951-ben leszerelték, előbb a kollégiumi főépület másik termében akarták újra felépíteni. Ebben az esztendőben a Református Egyház vezetése, figyelmen kívül hagyva a Tiszáninneni Egyházkerület döntését, a Teológiai Akadémiát bezárta, a gimnáziumot pedig 1952-ben államosították, ezért az orgonát nem Sárospatakon, hanem az abaújszántói református templomban építették fel.


Az 1930-tól ismét református Tanítóképző Főiskolán is épült orgona 1913-ban (4 ezer korona költséggel). Az építő Wegenstein Lipót temesvári mester volt. Ez a hangszer 2 manuállal és 16 változattal készült, szintén pneumatikus rendszerű volt. A tanítóképző államosítása során az orgonát átadták a Kollégiumnak. Az imateremben kívánták elhelyezni, az átépítésre - melynek tervét új diszpozíciós megoldásokat javasolva Zalánfy Aladár orgonaművész készítette - a Rieger Ottó Orgonagyárral kötött szerződést a Kollégium. Az Orgonagyár mégsem itt, hanem a Miskolc-martintelepi református templomban építette fel a Képző volt orgonáját, mert a fentebb ismertetett okokból kifolyólag a Kollégium ennek a gyülekezetnek ajándékozta.


A kommunizmus idején az imatermet színházteremmé alakították át. A padok és a szószék a makkoshotykai református templomba kerültek. Az 1990-es években kezdődött a terem helyreállítása azzal a szándékkal, hogy nyerjen külsőségeiben is olyan jelleget, amely egyaránt méltó környezete az istentiszteleteknek és a kulturális rendezvényeknek. A belsőépítész tervező ifj. Újszászy Kálmán. Az orgonát az Aquincum Orgonagyár építette.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább