5 éves a Boldogkőváraljai Református Gyülekezet

LVIII. évfolyam 3. szám / Abaúji Egyházmegye


„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!"
(Zsoltárok könyve 37, 4)


 


Napjainkban a statisztikai adatok elszomorítanak bennünket, hiszen a fogyó népességgel együtt mi is fogyunk, magyar reformátusok.

Legyen mégis reménységet adó bátorítás mindannyiunk számára, hogy új gyülekezetek is alakulnak.


Különösen nagy öröm tehát, hogy 2000 virágvasárnapján ünnepi istentisztelet keretében megalakult a Boldogkőváraljai Református Gyülekezet.


2002 januárjában egyházmegyei segítséggel sikerült megvásárolni egy ingatlant, amely azóta református gyülekezeti házként működik Boldogkőváralján, otthont adva az istentiszteleteknek, evangélizációknak, gyerekprogramoknak, ünnepi alkalmaknak.


2005. szeptember 11-én délután 2 órakor ismét megtelt a Boldogkőváraljai Református Gyülekezeti Ház. Az abaújkéri körzet 5 gyülekezetével együtt adtunk hálát Istennek, Aki életre hívta, megtartotta, és hitünk szerint ezután is megáldja gyülekezetünket. Hálaadó istentiszteletünkön nagytiszteletű Baksy Mária esperes asszony az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetének 6-10. verseivel bátorította az ünneplő gyülekezetet. Lévai Attila lelkipásztor testvérünk pedig a csicsói, füssi, és kolozsnémai testvérgyülekezetek nevében könyvadományt adott át a boldogkőváraljai gyülekezetnek, megalapítva ezzel a leányegyházközség könyvtárát. Volt, aki énekkel, verssel, mások bizonyságtétellel köszöntötték az egybegyűlteket, a jelenlévő lelkipásztorok pedig egy-egy igével bíztattak bennünket. A hálaadó istentisztelet után gazdagon megterített asztalok vártak ránk. A szeretetvendégség jó lehetőséget biztosított a kötetlen beszélgetésre, ahol megtapasztaltuk az egymásra találás örömét.


Jó volt együtt lenni, énekelni, imádkozni, hálát adni Istennek az 5 éves Boldogkőváraljai Református Gyülekezetért.


Az Abaúji Református Egyházmegye 2001 decemberében azzal a céllal alapította a Dévai Bíró Mátyás Alapítványt, hogy támogassa a református gyülekezeti életet Boldogkőváralján. A gyülekezeti ház belső felújítása már megvalósult, de korszerűsítése, külső felújításának befejezése jelenleg túl nagy kihívás önerőből a kis létszámú gyülekezet számára. Ha valaki szeretne segíteni e sorok olvasói közül, és szeretné támogatni a fent említett célok megvalósítását, akkor szeretettel ajánljuk figyelmébe alapítványunk számlaszámát: 54700044-19400013 (Jógazda Szövetkezeti Takarékpénztár, Encs).


 


Polgár Tibor


lelkipásztor

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? Jn 14,2

Jn 14,1–6

„Én vagyok az út, az igazság és az élet...” (6). Mai világunkban erőforrást és biztonságot jelent, hogy mi tudjuk az utat, mert személyesen ismerhetjük őt, aki azt mondja önmagáról, hogy: „én vagyok az út”. 

tovább

(1) „Boldog ember az, aki az Urat féli…” (Zsoltárok 112)

AZ ISTENFÉLELEM ÁLDÁSAI.

– 1. Az eszményi állapot az, amit a zsoltáros itt leír (Zsoltárok 1). Az istenfélelem áldásai a vagyon, a tekintély, a siker, ezzel párhuzamosan a megszégyenült ellenség bosszankodása, valamint az istenfélő ember hosszú ideig tartó emlékezete a földön.

tovább

1Sámuel 10,1-12 - Amikor Isten elhív

Még semmi nem nyilvános. Sámuel felkeni Sault olajjal. Ez azt jelképezi, hogy Isten különleges szolgálatba helyezi őt. 

tovább

2018. március 24.

Szeretetkapcsolat

Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. (Jn 15,9)

 

tovább

Kárász Izabella: A láthatatlan munka

Azon az éjszakán így szólt Jézus az éjben:
Imádkozzatok vélem…
A lelketek legyen most az enyém egészen.
Hatalmas munka vár, a megváltás munkája,
a Lélek győzelme a nagy Halál felett,
szükségem van reá, kell segítségetek,
imádságtok, a könyörgésetek,
Munkátok, magatok…
… S magára hagyatott …

tovább