5 éves a Boldogkőváraljai Református Gyülekezet

LVIII. évfolyam 3. szám / Abaúji Egyházmegye


„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!"
(Zsoltárok könyve 37, 4)


 


Napjainkban a statisztikai adatok elszomorítanak bennünket, hiszen a fogyó népességgel együtt mi is fogyunk, magyar reformátusok.

Legyen mégis reménységet adó bátorítás mindannyiunk számára, hogy új gyülekezetek is alakulnak.


Különösen nagy öröm tehát, hogy 2000 virágvasárnapján ünnepi istentisztelet keretében megalakult a Boldogkőváraljai Református Gyülekezet.


2002 januárjában egyházmegyei segítséggel sikerült megvásárolni egy ingatlant, amely azóta református gyülekezeti házként működik Boldogkőváralján, otthont adva az istentiszteleteknek, evangélizációknak, gyerekprogramoknak, ünnepi alkalmaknak.


2005. szeptember 11-én délután 2 órakor ismét megtelt a Boldogkőváraljai Református Gyülekezeti Ház. Az abaújkéri körzet 5 gyülekezetével együtt adtunk hálát Istennek, Aki életre hívta, megtartotta, és hitünk szerint ezután is megáldja gyülekezetünket. Hálaadó istentiszteletünkön nagytiszteletű Baksy Mária esperes asszony az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetének 6-10. verseivel bátorította az ünneplő gyülekezetet. Lévai Attila lelkipásztor testvérünk pedig a csicsói, füssi, és kolozsnémai testvérgyülekezetek nevében könyvadományt adott át a boldogkőváraljai gyülekezetnek, megalapítva ezzel a leányegyházközség könyvtárát. Volt, aki énekkel, verssel, mások bizonyságtétellel köszöntötték az egybegyűlteket, a jelenlévő lelkipásztorok pedig egy-egy igével bíztattak bennünket. A hálaadó istentisztelet után gazdagon megterített asztalok vártak ránk. A szeretetvendégség jó lehetőséget biztosított a kötetlen beszélgetésre, ahol megtapasztaltuk az egymásra találás örömét.


Jó volt együtt lenni, énekelni, imádkozni, hálát adni Istennek az 5 éves Boldogkőváraljai Református Gyülekezetért.


Az Abaúji Református Egyházmegye 2001 decemberében azzal a céllal alapította a Dévai Bíró Mátyás Alapítványt, hogy támogassa a református gyülekezeti életet Boldogkőváralján. A gyülekezeti ház belső felújítása már megvalósult, de korszerűsítése, külső felújításának befejezése jelenleg túl nagy kihívás önerőből a kis létszámú gyülekezet számára. Ha valaki szeretne segíteni e sorok olvasói közül, és szeretné támogatni a fent említett célok megvalósítását, akkor szeretettel ajánljuk figyelmébe alapítványunk számlaszámát: 54700044-19400013 (Jógazda Szövetkezeti Takarékpénztár, Encs).


 


Polgár Tibor


lelkipásztor

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

De Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. ApCsel 13,30-31

2Krón 5

„Azután bevitték a papok az Úr szövetségládáját a helyére, a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe...” (7) A konkrét cselekedet, a szövetség ládájának bevitele nemcsak valóságos, hanem szimbolikus is egyben. 

tovább

(37) „Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást.” (Apostolok cselekedetei 13,23–37)

– Gyerekkoromban meghatározó volt számomra a Kab-hegyi adótorony. Akkoriban világraszóló utazás volt, ha tíz kilométeres körzetben mozoghattunk, így az adótornyot mindenhonnan láttam. 

tovább

LUKÁCS 16,10–13 - Pontok nélkül is hűnek lenni

A boltban a kassza előtti sorban ácsorgok. Miután fizetek, azt kérdezi a pénztáros: „Szeretne hűségpontokat?” Csóválom a fejem: „Nem, dehogy, pontok nélkül is hűséges vagyok.” 

tovább

2017. augusztus 25. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Igazság

Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis én általam. (Jn 14,6)

 

 

tovább

Simon István: A négy kenyér

Fehér volt a hajnal, havas volt
a háztető, s a kapuba’
talán a kék fagyott ugatta
vicsorgó foggal a kutya.

tovább