5 éves a Boldogkőváraljai Református Gyülekezet

LVIII. évfolyam 3. szám / Abaúji Egyházmegye


„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!"
(Zsoltárok könyve 37, 4)


 


Napjainkban a statisztikai adatok elszomorítanak bennünket, hiszen a fogyó népességgel együtt mi is fogyunk, magyar reformátusok.

Legyen mégis reménységet adó bátorítás mindannyiunk számára, hogy új gyülekezetek is alakulnak.


Különösen nagy öröm tehát, hogy 2000 virágvasárnapján ünnepi istentisztelet keretében megalakult a Boldogkőváraljai Református Gyülekezet.


2002 januárjában egyházmegyei segítséggel sikerült megvásárolni egy ingatlant, amely azóta református gyülekezeti házként működik Boldogkőváralján, otthont adva az istentiszteleteknek, evangélizációknak, gyerekprogramoknak, ünnepi alkalmaknak.


2005. szeptember 11-én délután 2 órakor ismét megtelt a Boldogkőváraljai Református Gyülekezeti Ház. Az abaújkéri körzet 5 gyülekezetével együtt adtunk hálát Istennek, Aki életre hívta, megtartotta, és hitünk szerint ezután is megáldja gyülekezetünket. Hálaadó istentiszteletünkön nagytiszteletű Baksy Mária esperes asszony az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetének 6-10. verseivel bátorította az ünneplő gyülekezetet. Lévai Attila lelkipásztor testvérünk pedig a csicsói, füssi, és kolozsnémai testvérgyülekezetek nevében könyvadományt adott át a boldogkőváraljai gyülekezetnek, megalapítva ezzel a leányegyházközség könyvtárát. Volt, aki énekkel, verssel, mások bizonyságtétellel köszöntötték az egybegyűlteket, a jelenlévő lelkipásztorok pedig egy-egy igével bíztattak bennünket. A hálaadó istentisztelet után gazdagon megterített asztalok vártak ránk. A szeretetvendégség jó lehetőséget biztosított a kötetlen beszélgetésre, ahol megtapasztaltuk az egymásra találás örömét.


Jó volt együtt lenni, énekelni, imádkozni, hálát adni Istennek az 5 éves Boldogkőváraljai Református Gyülekezetért.


Az Abaúji Református Egyházmegye 2001 decemberében azzal a céllal alapította a Dévai Bíró Mátyás Alapítványt, hogy támogassa a református gyülekezeti életet Boldogkőváralján. A gyülekezeti ház belső felújítása már megvalósult, de korszerűsítése, külső felújításának befejezése jelenleg túl nagy kihívás önerőből a kis létszámú gyülekezet számára. Ha valaki szeretne segíteni e sorok olvasói közül, és szeretné támogatni a fent említett célok megvalósítását, akkor szeretettel ajánljuk figyelmébe alapítványunk számlaszámát: 54700044-19400013 (Jógazda Szövetkezeti Takarékpénztár, Encs).


 


Polgár Tibor


lelkipásztor

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az ÚRról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit… 5Móz 8,11

5Móz 8

„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr...” (2). Három dologban erősíthet meg minket ez a rész:

tovább

(27) „A szombat lett az emberért…” (Márk 2,23–28)

KELL A TÖRVÉNY, mert a bűnnel teli világban csak a törvény tarthat rendet, egyébként belesüllyednénk a gonosz káoszba.

 

tovább

2 SÁMUEL 12,13–25 - Nincs menekvés

Gyerekkorom óta nem látok az egyik szememre. Majdnem 10 évvel ezelőtt társult hozzá még egy csomó más szemprobléma is, amelyek mind a mai napig, hol jobban, hol kevésbé jelen vannak. 

tovább

2018. május 23.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Somogyi Imre: Pünkösd napja

Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.

Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.

tovább