Koncz Éva tanárnő Makkai Sándor-díjas

LVIII. évfolyam 3. szám / Intézményeink

A Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája örömmel adja hírül, hogy A Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottság javaslatára - 2005-ben Makkai Sándor-díjat adományozott Koncz Éva gimnáziumi tanárnak szakmai munkája és példamutató emberi, hitbeli magatartása érdemeként. Köszöntjük őt és a további díjazottakat: dr. Horkay György iskolaügyi főtanácsos urat és Székely Árpád kolozsvári igazgató urat.


  


.

Laudatio a Makkai Sándor-díj átadásakor

(Elhangzott az országos református tanévnyitó ünnepélyen Mezőcsáton, 2005. szeptember 3-án)


Koncz Éva 1946-ban született Budapesten. Édesapja Koncz Sándor tábori lelkész, sárospataki teológiai tanár. Édesanyja Harsányi Ilona.


1965-ben érettségizett a Sárospataki Rákóczi Gimnáziumban. Származása miatt csak előfelvétellel került be az egyetemre. 1966 és 1971 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának biológia-kémia szakos hallgatója. 1971-ben középiskolai tanári diplomát szerzett. Azóta Sárospatakon a Rákóczi Gimnáziumban, majd ugyanazon a helyen, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában biológia-kémia szakos tanárként, osztályfőnökként sok-sok tehetséget indított el pályáján.


Határozott, következetes, jó humorú tanár. Diákjai tisztelik és szeretik. A nagy pataki tanár elődök hagyományait folytatva, mindig megújulóan, korszerűen oktat és a személyiségre figyelve nevel.


A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma 1990-ben indulhatott újra. Az egyházi keretek közötti újjászervezés éveiben Koncz Éva szakmailag és családi örökségként történelmileg megalapozott racionalitása sok diák és tanár számára megnyugtató magatartást jelentett. Hálás tanítványai írásokban, beszélgetésekben gyakran emlegetik jó hangulatú óráit, mesélik a vele kapcsolatos anekdotákat; kiemelik, hogy minden tanítványára figyelt, és a jó képességűekkel külön is foglalkozott. Számos neves szakember neki köszöni sikeres pályakezdését. Kiemelkedően eredményes volt az osztályfőnöki munkája is. Mindezek az osztályaiból továbbtanulásra jelentkezettek és főiskolára, egyetemre felvettek magas arányában és számában is tükröződtek.


Koncz Éva tanárnő ma is a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának tanára, nyugdíjasként is folytatja oktató-nevelő munkáját.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább