Hírek a Lévay József Református Gimnázium életéből

LVIII. évfolyam 3. szám / Intézményeink

„Aki bízik az Úrban, azt Ő szeretettel veszi körül." Zsoltárok 32,10


„A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által." Róma 5,5


Ezzel a két vezérigével indítottuk útjára a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 2005/2006. tanévét. Augusztus 22-én és 23-án a tantestület Síkfőkúton tartott szakmai napot, ahol Hézser Gábor lelkipásztor, pásztorálpszichológus segítségével készültünk fel lelkiekben az előttünk álló tanévre.

Augusztus 28-án délelőtt kollégistáink beköltöztek, délután a Kossuth utcai református templomban tartottuk tanévnyitó ünnepi istentiszteletünket. Az elsősök szokásos táborozására augusztus 29-31. között Dédestapolcsányban került sor. A tanévet 620 tanulóval kezdtük, közülük 113 kapott elhelyezést diákotthonunkban. A tanév első hónapja a szakmai előkészítés időszaka. De hadd tekintsünk vissza a nyár eseményeire, megosztva örömeinket és élményeinket gyülekezeteink tagjaival is. Az ősz kiemelt eseménye lesz a gimnázium épületének felújítását lezáró hálaadó istentisztelet, amelyre november során kerülhet sor. Pontos időpontjáról a gyülekezeteket tájékoztatjuk. Köszönjük a gyülekezetek iskoláinkra való gondolását! Kérjük, tartsák számon a gyülekezetek azon fiataljait, akik egyházi középiskolában tanulnak, vonják be őket a gyülekezet szolgálatába. A Tantestülettel egyetemben kívánjuk, hogy a Róma 5,5 ígérete teljesedjen be gyülekezetük életében is!


Kommunikáció Európa útjain


A miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 2004 óta vesz részt a Comenius Iskolai Együttműködési Projektben, mely a „Kommunikáció Európa útjain" nevet viseli. Finn, francia, lengyel, német és olasz partnerintézményekkel dolgozik együtt az utcaneveik feltérképezésén, hogy útjaik elnevezéséből kiindulva közös érintkezési pontokat találjanak kultúrájukban, politikájukban, művészetükben.


Munkájukról e-mail-ekben, internetes honlapjukon, web-lapjaikon cserélnek véleményt, a projekttalálkozókon pedig együttesen dolgoznak egy-egy kitűzött cél megvalósításán.


A lévays diákok a németországi Delmenhorstban egy utca-újság tervezetét készítették elő, amit az olaszországi San- Miniatoban el is készítettek és meg is jelentettek. A diákok átélték a nemzetközi csapatban végzett közös munka örömeit, nehézségeit, alkalmazóképességet, toleranciát tanultak, belátták az idegen nyelvek tudásának fontosságát, világot láttak, megismerték más európai népek szokásait, életmódját. A projektben résztvevő tanárok tapasztalatcserét folytattak más nemzetbeli kollegáikkal, új munkamódszerekkel ismerkedtek meg, elsősorban a projektmunkában szereztek jártasságot.


Jelenleg egy olyan videofilmen dolgozik a gimnázium Comenius-csapata, amely Miskolc egy európai vonatkozású utcájának a történetét, valamint mindennapjait dolgozza föl. A partneriskolák diákjai is kiválasztottak egy-egy utcát városukban, melynek mindennapjait filmükben életre keltik. Mindannyian lelkesen készülnek a novemberi lengyelországi találkozóra, ahol Bialystokban mutatják be alkotásaikat, és egyúttal meghatározzák a következő időszak feladatait, melyek megvalósítására 2006-ban Miskolcon kerül sor.


Dr Kóczy Rozália, programfelelős


Kárpát-medencei Református Gimnáziumok Találkozója


A Kárpát-medencei református gimnáziumok közös elhatározásából évente megrendezésre kerül - váltakozó helyszínnel - a gimnáziumok találkozója, melynek helyszíne 2005-ben a Szatmári Református Gimnázium volt. A hagyomány szerint a négynapos rendezvényen minden gimnáziumot igazgatója, egy tanára és három diákja képviseli.


Az idén június 13-17-ig került sor a rendezvényre, melynek mottója a következő volt: „ Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket."


Ennek az igének a fényében a rendezvény két téma köré csoportosult: a reformáció irodalma és énekköltészete, valamint egy református gyülekezet hétköznapjai.


A találkozót nyitó istentisztelen Tőkés László a K.R.E.K püspöke hirdette az igét, ezt követően Illyés Gyula Szatmárnémeti polgármestere és Papp Kornél a Zsinat Tanügyi Osztályának a vezetője köszöntötte a résztvevőket.


A Kölcsey Ferenc Kollégium freskóiról, a magyar reformáció irodalmáról, Misztótfalusi Kiss Miklósról, a magyar reformáció énekköltészetéről, Batizi Andrásról, Szilveszter Jánosról elhangzott előadások mind a tanárok, mind a diákok szellemi feltöltését, hitben, magyarságtudatban való erősödését szolgálták.


Irodalmi és történelmi emlékhelyeken tettek látogatást a résztvevők: Erdődön és Koltón Szendrey Júliára és Petőfi Sándorra, Batizon Batizi Andrásra és Szilágyi Domokosra, Szinérváralján pedig a székely hadosztályra emlékeztek.


A bogdándi szíveslátás, a népi mesterségek bemutatása, az erdélyi népdalokból és néptáncokból nyújtott ízelítő felejthetetlen élményt jelentett a találkozó valamennyi résztvevőjének.


Felemelő érzés volt megélni a határon inneni és túli református gimnáziumok tanárainak és diákjainak együttgondolkodását közös múltunkról, a jelen kérdéseiről és a jövő feladatairól. A találkozó előadásai, kirándulásai, kötetlen beszélgetései után hitben, erkölcsiségben, magyarságtudatban megerősödve, sok szép élménnyel gazdagodva tértek haza a delegációk .


A Kárpát-medencei Református Gimnáziumok X. Találkozójának megrendezéséért köszönet illeti a házigazdákat, elsősorban Szilágyi Éva igazgatónőt, és valamennyi kedves kollégáját, segítőit, akik szívből jövő szeretettel fogadták vendégeiket.


Dr. Kóczy Rozália,


a küldöttség vezetője


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább