Új épülettel gazdagodott a Sárospataki

LVIII. évfolyam 4. szám / Intézményeink

A 2004/05-ös tanévtől kezdődően a Sárospataki Kollégium Általános Iskolájának beindításával, az elemi iskolától, a gimnáziumon keresztül, a felsőoktatást is magába foglalóan ad helyet a Pataki Kollégium a keresztyén értékrend szerinti nevelésnek és oktatásnak.

2005. november 30-án került sor az Általános Iskola új épületének hivatalos átadására, amely a Kossuth Internátus egy részének átépítésével valósulhatott meg.


Csomós József püspök igehirdetésében hangsúlyozta, hogy a kerület régi álma teljesedett be, Isten kegyelméből, amikor a Kollégium megnyitotta általános iskoláját. 75 évvel ezelőtt került sor a Kossuth Internátus alapkövének lerakására, amelyre új épületszárnyként épülhetett fel az általános iskola. Az alapkő magába zárta Isten Igéjének örökké megmaradó üzenetét - „Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus"-, amire a Kollégium 475 éves szellemi öröksége épülhet, hogy azzal szolgáljon Istennek, egyháznak és a hazának. Az ünnepséget köszöntötte Fésüs Laszló akadémikus, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke, a Sárospataki Kollégium volt növendéke is.


(a szerk.)

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább