A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának jubileumi, 475. tanévének rendezvényei

LIX. évfolyam 1. szám / Intézményeink

"Legyen történelmi és áldott ez az esztendő a megemlékezések egész sorával! Hiszen az, hogy 475 évig megmaradtunk, annak volt köszönhető, hogy mindig voltak, s - hiszem - lesznek is, akik komolyan vették az élet alapigazságát: Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Vele cselekedjetek sokat, nagyot, s mindezt Istennek dicsőségére. Úgy legyen!"

Így köszöntötte főtiszteletű Csomós József püspök úr 2005 őszén az évnyitón megjelenteket. Ezzel kezdetét vette a gimnázium jubileumi 475. tanéve. Törekedtünk arra, hogy a kiemelkedő kétnapos megemlékezés mellett kapjon helyet az ünnep a mindennapok egyformaságában is. Így a reformáció emléknapján - pályázat eredményeképpen - Adorján László 11. D-s tanulónk szónoki beszédét hallhatta az iskola gyülekezete. A szalagavatón a 12. H-sok Kövy professzor híres mondása alapján Kossuth alakját idézték meg műsorukban.


A magyar kultúra napja alkalmából először rendeztük meg az iskolai Kazinczy Gábor szónokversenyt. A feladat emlékbeszéd elmondása volt, a versenyzők iskolánk életével kapcsolatos jelentős személyiségek: Kossuth Lajos, Klebelsberg Kuno, Rákóczi Ferenc, Lorántffy Zsuzsanna, Móricz Zsigmond, Bessenyei György, Pósa Lajos, Comenius, II. Rákóczi György alakját méltatták.


Az évforduló tiszteletére készült a gimnázium jubileumi évkönyve. A kötet az utóbbi öt évről szól. Az oktató-nevelő munkát bemutató írások, pl. 75 éves az angol nyelv tanítása gimnáziumunkban (dr. Derda István) Bemutatkozik Zemplén Tudományos Diákkör (Halász László) A keddi ifjúsági körről (Örsi Anikó-Török István) után a Számvetés, számadás fejezetben eredményekről, kedvezményezettekről, kitüntetettekről adunk hírt. Hiánypótló a kevésbé ismert pataki diákok, tanárok rövid bemutatása, összeállítás olvasható az öregdiák-találkozókon elhangzott beszédekből. Közlünk rádiós áhítatokat, diákok és tanárok különböző műfajú írásait a pályázati dolgozattól az úti beszámolóig. Végül megemlékezünk elhunyt munkatársainkról.


Március 14-15-én jubileumi rendezvényekre kerül sor. A felsőbb éveseknek Tőkéczki László professzor úr tart előadást, a kisebbeknek Sipos István tanár úr az iskola történetéről beszél. Lesz hangverseny zeneiskolásaink részvételével, irodalmi est versekkel és a pataki anekdotakincs megelevenítésével. Tisztelgünk a 48-as vörös sipkások előtt, s a Kossuth-szobornál megemlékezést és koszorúzást tartunk. Az Angol Internátus egykori igazgatójára, a száz éve született Szabó Gyulára emlékezik egykori tanítványa, Újszászy Kálmán a Kossuth Internátus aulájában emléktábla avatásával.


A közelmúlt iskolai életét az erre az alkalomra rendezett kiállítás segítségével mutatjuk be. Öregdiákok és tanárok, családtagok adják közre fiókok mélyén és dobozokban őrzött kincseiket a lépcsőházi tárlókban és a falakon. Az évkönyvekről mint egy könyvműfaj változatairól szólnak azok, akik az iskola XX. századi történetét tükröző kötetek avatott ismerői: dr. Kézi Erzsébet főiskolai tanár, Dobay Béla gimnáziumi tanár, Deme László professzor és Körtvélyessy Erzsébet, a Well-Press Kiadó munkatársa, valamennyien öregdiákjaink. A gimnázium egykori tanárait várjuk találkozóra, hogy megismertessük őket az iskola jelenével, s hogy ők is beszámoljanak életük alakulásáról.


A tanév több rendezvénye - a Diákvegyész Napok, a versünnep a költészet napján s a diák-önkormányzati hét - kapcsolódik még az ünnepi programsorozathoz.


Bízunk benne, hogy alkalmaink a múlthoz méltón s a jelen értékeire is rámutatva zajlanak majd Isten dicsőségére.


Sinkóné Tóth Zsuzsanna


tanárnő


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább