Isten veteményeskertje Diósgyőrben

LIX. évfolyam 1. szám / Intézményeink

Iskolánk, a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola 1994-től vállal fontos szerepet a város első református általános iskolájaként a gyermekek keresztyén értékrend szerinti nevelésében.

A Bükk lábánál, a diósgyőri vár szomszédságában, festői környezetben tanulhatnak itt 1-8. osztályig tanítványaink, jelenleg 323-an. Isten megtartó szeretetének és kegyelmének, a református nevelésért, oktatásért elkötelezett 33 pedagógus szolgálatának s a folyamatos fejlesztésnek köszönhetjük az intézményünk iránti érdeklődést, melyet megtapasztalunk mindennapjainkban.


Küldetésünk, hogy megismertessük tanítványainkat az élő Krisztussal, s szívükben élővé tegyük Isten Igéjét, a Szentírást.


A hitre nevelés mellett legfontosabb feladatunknak tekintjük tanulóink alapos felkészítését: hogy általános iskolai tanulmányaik befejeztével olyan szilárd alapokkal rendelkezzenek, melyekre a későbbiekben építeni lehet.


Büszkén és hálával mondhatjuk, hogy gyermekeink szép sikereket érnek el a helyi és országos versenyeken, tanulmányi eredményeik szorgalmukat, jó teljesítményüket tükrözik.


A magyar nyelv és irodalom, a szép magyar beszéd ápolását kötelességünknek érezzük: minden év áprilisában megrendezzük az Országos Helyesírási és Magyar Nyelvi Versenyt a református általános iskolák 3-8. osztályosai számára. Az angol nyelv és informatika oktatását első osztálytól végezzük. Felső tagozatban emelt óraszámban tanítjuk az angolt, szakköri keretek között a németet. A természet- és társadalomtudományos tantárgyak mellett méltó helyet biztosítunk a készségtárgyaknak is.


Missziónk fontos eleme a meglévő értékeink megőrzése, mentése. A hagyományok ápolása, a hagyományépítés nemcsak szűkebb pátriánkhoz, hanem a keresztyén közösséghez, a magyarsághoz való kötődésünket is erősíti. Az eltelt évek alatt kialakított tradíciókat újabb elemekkel színesítjük, így az egyházi és állami ünnepeink méltó megünneplése mellett 2006-tól - Isten segítségével - szeretnénk évente iskolanapokat, testvériskolai találkozókat rendezni határon innen és határon túl: márciusban Székelykeresztúrra látogatunk. Örömmel adunk hírt arról, hogy 2005 szeptemberétől megalakult a Kisdiákok Presbitériuma iskolánkban, mely a diákönkormányzás fontos színtere lett. Aktívan részt vehetnek így tanítványaink iskolai hitéletünk, valamint a szabadidős programok szervezésében, a diákságot érintő döntések előkészítésében és a Miskolc-Diósgyőri Református Gyülekezettel kialakult jó kapcsolat ápolásában.


A sportolásra, egészséges életmódra nevelést is kiemelt feladatunknak tekintjük. Sajnos tárgyi feltételeink - nincs nagy tornatermünk - ezen a téren még nem adottak, de lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk azért, hogy lélekben és testben egészséges ifjúság nevelkedjen iskolánkban. Ettől a tanévtől eredményesen bekapcsolódtunk a városi és megyei diákolimpiába, s úszóink az országos versenyeken is gyönyörű eredményeket értek el. Tanítványaink művészeti iskolai keretek között vehetnek részt magas színvonalú néptáncoktatásban.


Isten szavára figyelve van erőnk elviselni és megélni nehézségeinket, meglátni értékeinket, megtapasztalni örömeinket.„Áldott legyen az Úr! Napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene." (Zsolt. 68,20)Nagy Attila


igazgató


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább