Lelkészbeiktatás Vizsolyban

LVI. évfolyam 2. szám / Abaúji Egyházmegye

Október 4-én, szombaton délután beiktatták Sipos Vizaknai Gergelyt a vizsolyi lelkipásztori tisztbe.

A beiktatást végző Hegedűs István, az abaúji egyházmegye lelkészi főjegyzője a Malakiás könyvéből vett textus alapján hirdette az igét a lelkipásztor feladatáról és felelősségéről, és rámutatott a reménység Istenére, aki által lehetséges a lelkipásztori szolgálatot hűséggel betölteni. Szinte folytatása volt az elhangzottaknak a beiktatott lelkipásztor igehirdetése, amely egyfelől személyes bizonyságtétel volt a szolgálatról, ugyanakkor hálaadás Isten segítő kegyelméért és Isten segítségül hívása a jövendő szolgálathoz. Hálásak lehetünk Istennek azokért a pillanatokért, amikor a mindennapi problémákon felülemelkedve végiggondolhatjuk életünket, szolgálatunkat, és a megtapasztalt gondviselés alapján reménységgel tekinthetünk a jövőbe.
Ezekhez a gondolatokhoz adtak további színeket a köszöntések, melyek jól összefoglalhatók azzal a szimbolikus tablóval, melyet öt fényképből készített Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Egyházkerület főgondnoka. A Vizsolyi templom látható az első képen, mely elsősorban Isten háza, de kulturális örökségünk is: kettős feladatot jelent ez a lelkipásztornak. A második kép az egyházkerület címere, mely azt mutatja, hogy a lelkipásztor egy nagyobb közösség tagja is, mely egyfelől védelem és segítség, másfelől egy tágabb szolgálati területet jelent. Borsod-Abaúj-Zemplén megye címere a társadalmi felelősségvállalásra emlékeztet, a koronás magyar címer pedig arra mutat rá, hogy a lelkipásztor felelős a nagy közösségért, magyarságunkért. Az ötödik képen a házaspár gyermeke látható, amely a többi kép között a jövőt hivatott szimbolizálni. Ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódtak a további köszöntések is, amelyek erőt adhatnak a további vasárnapokhoz és hétköznapokhoz: bár akkor egyedül kell helytállni, mindig emlékezhetünk, hogy sokan vannak, akik szeretettel, áldást kívánva gondolnak ránk.
A beiktatás egy pontban eltért a megszokottaktól: dr. Dienes Dénes, a sárospataki teológia professzora és a Sárospataki Tudományos Gyűjtemények igazgatója bemutatta Sipos Vizaknai Gergely Vizsoly – A magyar Biblia bölcsője című könyvét, mely a Hernád Könyvkiadó jóvoltából gyönyörű formátumban mutatja be Vizsoly tanulságos, hitet erősítő múltját.
Hálásak lehetünk a Mindenható Istennek, hogy ad ilyen ünnepnapokat, amikor megállhatunk, hálát adhatunk és reménységgel tekinthetünk a jövőbe.

Barnóczki Anita

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? Jn 14,2

Jn 14,1–6

„Én vagyok az út, az igazság és az élet...” (6). Mai világunkban erőforrást és biztonságot jelent, hogy mi tudjuk az utat, mert személyesen ismerhetjük őt, aki azt mondja önmagáról, hogy: „én vagyok az út”. 

tovább

(1) „Boldog ember az, aki az Urat féli…” (Zsoltárok 112)

AZ ISTENFÉLELEM ÁLDÁSAI.

– 1. Az eszményi állapot az, amit a zsoltáros itt leír (Zsoltárok 1). Az istenfélelem áldásai a vagyon, a tekintély, a siker, ezzel párhuzamosan a megszégyenült ellenség bosszankodása, valamint az istenfélő ember hosszú ideig tartó emlékezete a földön.

tovább

1Sámuel 10,1-12 - Amikor Isten elhív

Még semmi nem nyilvános. Sámuel felkeni Sault olajjal. Ez azt jelképezi, hogy Isten különleges szolgálatba helyezi őt. 

tovább

2018. március 24.

Szeretetkapcsolat

Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. (Jn 15,9)

 

tovább

Kárász Izabella: A láthatatlan munka

Azon az éjszakán így szólt Jézus az éjben:
Imádkozzatok vélem…
A lelketek legyen most az enyém egészen.
Hatalmas munka vár, a megváltás munkája,
a Lélek győzelme a nagy Halál felett,
szükségem van reá, kell segítségetek,
imádságtok, a könyörgésetek,
Munkátok, magatok…
… S magára hagyatott …

tovább