Lelkészbeiktatás Vizsolyban

LVI. évfolyam 2. szám / Abaúji Egyházmegye

Október 4-én, szombaton délután beiktatták Sipos Vizaknai Gergelyt a vizsolyi lelkipásztori tisztbe.

A beiktatást végző Hegedűs István, az abaúji egyházmegye lelkészi főjegyzője a Malakiás könyvéből vett textus alapján hirdette az igét a lelkipásztor feladatáról és felelősségéről, és rámutatott a reménység Istenére, aki által lehetséges a lelkipásztori szolgálatot hűséggel betölteni. Szinte folytatása volt az elhangzottaknak a beiktatott lelkipásztor igehirdetése, amely egyfelől személyes bizonyságtétel volt a szolgálatról, ugyanakkor hálaadás Isten segítő kegyelméért és Isten segítségül hívása a jövendő szolgálathoz. Hálásak lehetünk Istennek azokért a pillanatokért, amikor a mindennapi problémákon felülemelkedve végiggondolhatjuk életünket, szolgálatunkat, és a megtapasztalt gondviselés alapján reménységgel tekinthetünk a jövőbe.
Ezekhez a gondolatokhoz adtak további színeket a köszöntések, melyek jól összefoglalhatók azzal a szimbolikus tablóval, melyet öt fényképből készített Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Egyházkerület főgondnoka. A Vizsolyi templom látható az első képen, mely elsősorban Isten háza, de kulturális örökségünk is: kettős feladatot jelent ez a lelkipásztornak. A második kép az egyházkerület címere, mely azt mutatja, hogy a lelkipásztor egy nagyobb közösség tagja is, mely egyfelől védelem és segítség, másfelől egy tágabb szolgálati területet jelent. Borsod-Abaúj-Zemplén megye címere a társadalmi felelősségvállalásra emlékeztet, a koronás magyar címer pedig arra mutat rá, hogy a lelkipásztor felelős a nagy közösségért, magyarságunkért. Az ötödik képen a házaspár gyermeke látható, amely a többi kép között a jövőt hivatott szimbolizálni. Ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódtak a további köszöntések is, amelyek erőt adhatnak a további vasárnapokhoz és hétköznapokhoz: bár akkor egyedül kell helytállni, mindig emlékezhetünk, hogy sokan vannak, akik szeretettel, áldást kívánva gondolnak ránk.
A beiktatás egy pontban eltért a megszokottaktól: dr. Dienes Dénes, a sárospataki teológia professzora és a Sárospataki Tudományos Gyűjtemények igazgatója bemutatta Sipos Vizaknai Gergely Vizsoly – A magyar Biblia bölcsője című könyvét, mely a Hernád Könyvkiadó jóvoltából gyönyörű formátumban mutatja be Vizsoly tanulságos, hitet erősítő múltját.
Hálásak lehetünk a Mindenható Istennek, hogy ad ilyen ünnepnapokat, amikor megállhatunk, hálát adhatunk és reménységgel tekinthetünk a jövőbe.

Barnóczki Anita

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább