„Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Példabeszédek 11,25)

LIX. évfolyam 2. szám / Intézményeink

A Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának 48 elsős és másodikos kisdiákja a tavaszi hónapokban is sok emlékezetes rendezvényen vehetett részt.

Mi, az iskola tanítói, nevelői fontos feladatunknak tekintjük a hitre nevelés mellett, országunk, nemzetünk értékeinek megismertetését, hagyományaink ápolását, a tágabb és szűkebb környezetünk védelmét. Ezeket a feladatokat szem előtt tartva szervezzük meg különböző programjainkat. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ezek az események:


- egészítsék ki és egyben erősítsék a tanórai oktató-nevelő munkánkat;


- alapozzák meg a hitéletre nevelést;


- neveljenek hazafiságra;


- segítsék a környezettudatos magatartás kialakítását.


2004-től, az iskola alapítása óta arra törekszünk, hogy a rendezvények között legyenek olyanok, amelyeket évről évre megszervezünk, hogy így váljanak hagyománnyá.


A tavaszi események sorát ebben az évben is a nőnap nyitotta meg március 8-án. A fiúk szeretettel és tisztelettel köszöntötték lányosztálytársaikat, intézményünk tanítónőit és nő dolgozóit. Nemzeti ünnepünkön, március 15-én a gimnazistákkal együtt ünnepi istentiszteleten emlékeztünk meg e dicső napról és hőseiről. A Kossuth-szobornál büszkén szavalták kicsinyeink a Nemzeti dalt és énekelték a Kossuth-nótát. Március 22-én, a víz világnapján a Bodrog folyóhoz sétáltak le tanulóink a napközis nevelők vezetésével. Megfigyeléseiket, élményeiket rajzokban örökítették meg. Március 28-án a leendő első osztályos gyerekek szüleit vártuk nyílt napra. Délelőtt hittan, irodalom és matematika órákon, délután kézműves foglalkozásokon tekinthettek bele az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkába. Április 11-én a költészet napján a gimnáziumba kaptunk meghívást. Hagyománnyá kezd válni, hogy ezen a napon reggeltől délutánig folyamatosan versek felolvasása történik. Tanulóink és nevelőink Pósa Lajos verseinek felolvasásával tették emlékezetessé ezt a nemes kezdeményezést. Április 12-én Kovácsné Hegedűs Ágota nagytiszteletű asszony, hitoktatónk tartott húsvéti reggeli áhítatot. Délután játszóház várta a gyerekeket. A szülőket pedig rövid műsorral örvendeztettük meg, ahol a húsvéti ünnepkör hagyományait elevenítettük fel. Április 18-án a Művelődés Házában „Diákésszel, diákkézzel" címmel kiállítás nyílt, melyre mi is kaptunk meghívást. Ügyes kezű diákjaink tavaszi munkáiból válogattuk össze a kiállítás anyagát, mely nagy tetszést váltott ki és ajándékutalvánnyal jutalmazták. Április 22-e a Föld napja alkalmából az ősszel telepített cserjék és fácskák környékét gyomláltuk és locsoltuk, s évelő virágokat ültettünk közéjük. Április 27-én a költészet napján meghirdetett házi szavalóversenyre került sor. A két osztályból 14-14 gyerek szavalta el kedvenc versét. Mindkét osztályból az 1-3 helyezettet jutalmaztuk. Május 1-jei hagyományt őrizve a kisfiúk apró májusfácskákkal lepték meg a kislányokat és minket, tanító néniket is. Az anyák napjára nagy szeretettel és izgalommal készültünk a gyerekekkel. Május 5-én a helyi szociális otthonban leptük meg műsorunkkal az otthon idős korú lakóit. Az iskolában pedig a gyerekek édesanyjuknak, nagymamájuknak kedveskedtek versekkel, dalokkal, ajándékkal. 7-én a református templomban a sárospataki gyülekezet nagymamáit és anyukáit örvendeztettük meg.


Az események sorába tartoznak a tanulmányi versenyek is. Büszkék vagyunk azokra a tanulóinkra, akik országos versenyeken vettek részt. Az Apáczai Kiadó Szivárvány újságjának 7 fordulós levelezős feladatmegoldó versenyén országos döntőbe jutottak és szép eredményt értek el első osztályos tanulóink:


Tamás Ilka - természetismeret tantárgyból


Móré Zsófia - anyanyelv tantárgyból


Sánta Soma - matematika tantárgyból


Másodikos diákjaink a „Kócsagtoll" levelezős szépírási versenyen vettek részt. Az eredmény még nem érkezett meg. Számtalan helyi és országos rajzpályázatra küldtünk be munkákat.


Az év további programjai között a sport, a játék, a kirándulás lesz többségben. De legfontosabb a tanév sikeres zárása. Isten segítségével minden erőnkkel azon leszünk, hogy iskolánk minden tanulója képességeinek megfelelően fejezze be a 2005-2006-os tanévet.


 


Varga Lukácsné


tanítónő

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább