Képek a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának életéből

LIX. évfolyam 2. szám / Intézményeink

Iskolánk látta vendégül az egyházkerület oktatási intézményeit 2006. március 23-án. Az imateremben dr. Erdei Pálné mb. igazgató köszöntötte a mintegy 100 fős vendégsereget. A 475 éves iskolát testvéri okmánylevéllel, igei köszöntéssel és ajándékokkal lepték meg a testvérintézmények. A találkozó a tavaly novemberben átadott általános iskola megtekintésével folytatódott. Tímáriné Király Sarolta tagintézmény-vezető mutatta be az intézményt, majd uzsonna és baráti beszélgetés következett. Végül a gimnázium iskolatörténeti kiállításának megtekintésére is mód nyílt több öregdiák nem kis örömére.

A XI. Országos Diákvegyész Napokat március 31-én és április 1-jén rendezte meg a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma a Magyar Kémikusok Egyesületével és a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságával közösen. A diákkonferencián két szekcióban 15 középiskola 46 diákja összesen 28 előadást tartott egyetemi oktatókból és vegyészmérnökökből álló zsűri előtt. Iskolánkból Timári István (11.A) I. helyezést ért el, Sztipanov Milos és Tamás Apor 10.H osztályos tanulók különdíjat kaptak.


15 éves fennállását ünnepelte az 1941/I. A Ösztöndíj Alapítvány. Az alapítók az Alma Mater iránti hálából karolták fel a rászoruló tehetséges diáktársaikat, azóta mintegy 300 kedvezményezettje van ennek a programnak. Napjaink ösztöndíjasai műsorral fejezték ki köszönetüket a támogatóknak, visszaemlékezések, köszöntések hangzottak el, s bemutatkozott az új kuratórium és vezetője, Székely Attila lelkipásztor öregdiák.


A költészet napja tiszteletére április 11-én versünnepet szervezett a gimnázium magyar és vallástanári munkaközössége. Reggel 6 órától este 8-ig folyt a Verspatak. Délelőtt rendhagyó magyarórákon vettek részt a tanulók, az egyes tanulói csoportok egymást örvendeztették meg felolvasással. A jubileumi évben elhangzottak a leghíresebb pataki versek, Tompa Mihály, Képes Géza, Mészöly Dezső, művei. Délután a kisiskolások és nevelőik Pósa Lajos verseivel ismertették meg a közönséget, aztán a tantestület tagjai is bekapcsolódtak, egy-egy kedves verssel. Este a kórus vendégművészek közreműködésével Gulyás Orsolya tanárnő szerkesztésében a magyar irodalomtörténet jeleseinek megzenésített verseit mutatta be.


A „Polgár az európai demokráciában" címmel a Civitas Egyesület országos középiskolai versenyt szervezett. Sokoldalú elméleti ismeretekről, vitakészségről és közös problémamegoldásról adtak számot a versenyzők. A regionális döntőben az élen végzett gimnáziumi csapat sokirányú adatgyűjtést és kutatást folytatott a Sárospatakot elkerülő út megépítéséről. Következtetéseiket - különböző előírásoknak megfelelve - 10 perces előadásban kellett összefoglalniuk. Czók Dávid, Gyükeri Ferenc, Melles Kristóf, Puzder Filip a parlamentben mérkőzött meg 13 csapattal, s nem kis küzdelemben negyedik helyezést értek el.


 


Összeállította:


Sinkóné Tóth Zsuzsanna

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább