Hálaadás Pamlényban

LIX. évfolyam 3. szám / Abaúji Egyházmegye

A Csereháti dombvidék csendjét 2006. július 23-án, délután 3 órakor a Pamlényi Református Templom harangjának zúgása törte meg. Ünnepi istentiszteletre hívta a környező falvak gyülekezeteit, valamint a meghívott vendégeket és a település elszármazottait, akik a templom belső felújításának örvendezhettek.

A hálaadó istentiszteletet Baksy Mária esperes asszony nyitotta meg, majd Csomós József, egyházkerületünk püspöke hirdette Isten Igéjét az Efézus 2,8 alapján „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez."


A Gagybátori Kórus dicsérő énekei után köszöntések következtek: a Görög Katolikus Egyház nevében Kisfalusi János esperes és a Római Katolikus Egyház nevében Veress Zoltán plébános szavait hallgathatták a hívek. Ünnepségünkön dr. Ódor Ferenc országgyűlési képviselő, Hegedűs István főjegyző, majd Szabó László egyházmegyei gondnok szólt az ünneplő gyülekezethez.


A helyi református lelkipásztor beszámolójában elmondta, hogy a templom belső felújítása a Nemzeti Kulturális Alapprogram keretén belül, pályázat útján valósult meg. A nyert 5 millió forinthoz anyagi támogatást nyújtottak a Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Pamlényi Önkormányzat, a település elszármazott hívei, a helyi és a környékbeli gyülekezetek, mely segítségekért ezúton is köszönetünket és hálánkat fejezzük ki.


A templombelső tervei Nagy József András mérnök, a kivitelezés pedig Kuzma Endre vállalkozó keze munkáját dicséri. A közel 300 fős vendégsereg egy része a templom melletti sátorban kivetítőn kísérhette végig az ünneplés pillanatait, az egyházkerület missziói központjában dolgozó Nagy Endre és Szabó Ottó informatikusok munkájának köszönhetően. A Pamlényi Református Egyházközség tagjainak száma mindössze hét fő, ezért örömmel és szeretettel ajánlották föl segítségüket a helyi római katolikus testvérek és a gagybátori gyülekezeti körzet tagjai. A szeretetvendégségre a régi iskola épületében és az udvaron felállított sátorban került sor.


A terített asztalnál a testvérek megtapasztalhatták, hogy az összefogás egy-egy ünnepi alkalommal hogyan kovácsolja össze gyülekezeteinket.


E templom megújulása Isten csodája, melyet e maroknyi gyülekezetnek ajándékozott az Ő kegyelméből. Egyedül Istené a dicsőség! - „Soli Deo gloria!"


Balla Ferencné,


gagybátori gyülekezeti tag


Bódi Noémi lelkipásztor

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Ne legyen öröksége testvérei között; az ÚR az ő öröksége, ahogyan megígérte neki. 5Móz 18,2

1Móz 31,1–21

Lábán makulátlan ember lett volna? Egyáltalán nem. Ez feljogosítja Jákóbot arra, hogy – miután meggyőzte magát önmaga igazáról – az igazságosztó szerepében tetszelegjen? 

 

tovább

(1) „…elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére.” (Márk 5,1–20)

GADARA.

– 1. Nem akarjuk elismerni, mi modern, tudós emberek, hogy milyen valós ez a leírás, a gadarai megszállottról. Ma is a megszállottság ezernyi fajtájával küzdünk.

tovább

EZÉKIEL 36,26–27 - Isten lelke belülről hat

Ezékiel is száműzetésben élt Babilonban. A népnek először főleg Isten ítéleteként állította be a száműzetést. Most azonban reménységet nyújt: Maga Isten fog az emberekben Lelke által olyan szívet és lelket teremteni, amely Őt fogja követni és az Ő mércéi szerint fog élni. 

tovább

2017. június 3. szombat

Hogyan legeltet Isten?

Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell. (Ez 34,15-16)

 

tovább

Lukátsi Vilma: Az Úr vezet...

Emlékezzelek!
És mintha csak tegnap történt volna,
Halljátok meg ismét az elhívást!
És dobbanjon rá újra szívetek,
ne kívánjatok soha, soha mást!
Akármi lesz… Az Úr vezet…

tovább