Szabadság és szabadságharc

LIX. évfolyam 3. szám / Intézményeink

A 2006-os esztendő Sárospatakon, de református egyházunkban is fontos évfordulók esztendeje. A Kollégium 475. éve megünneplése is messze túl terjedt Sárospatak városán és a Kollégiumon.

Van azonban egy 400 éves és egy 50 éves jubileum is. 400 éve érte el célját a Bocskai vezette szabadságharc, és lett része a bécsi békének a protestáns vallásszabadság. A Magyar Református Világtalálkozó különböző rendezvényei is ehhez az évfordulóhoz kapcsolódnak. 50 éve 1956-ban is szabadságharc indult el, ami ugyan nem vezetette közvetlen eredményhez, bár a közvetett jelentős kihatása semmiképpen sem lebecsülendő.

Ezek az események határozták meg annak a konferenciának a tartalmát, amelyet ebben az esztendőben a Kárpát-medencei református teológiák tanárai tartottak Sárospatakon július 24. és 29. között. Minden esztendőben sor kerül ilyen konferenciára a református teológiák valamelyikén. Az évek során egy szép sorrend is kialakult, hogy mikor melyik teológia legyen a házigazdája a tanácskozásnak. Ennek megfelelően következett most Sárospatak. A múlt esztendőben Budapesten volt. Akkor a Budapesti Teológia 150 éves fennállását ünnepelte.


A sárospataki összegyülekezésen, coetuson (ez a hagyományos latin neve a teológiai tanárok gyűlésének) ebben az esztendőben a szabadság és szabadságharc kérdését beszéltük meg teológiai, bibliai és történeti szempontból.


Teológiai és bibliai oldalról kérdés, hogy a földi hatalommal, annak visszaéléseivel, igazságtalanságával, hitellenességével szemben hol van az ellenállásnak és tiltakozásnak a határa, meddig lehet elmenni.


Lehet-e fegyvert fogni? Sorra került a kálvini ellenállási jog elemzése. Szűcs Ferenc budapesti rektor tanulmánya vezette be ezt a témakört. A keresztyén szabadság, amely semmiképpen nem mosható össze a szabadosság ama tapasztalatával, amely napjainkban hatalmas méreteket ölt, volt a másik téma. A keresztyén szabadság etikai vonatkozásait Frank Sawyer professzorunk fejtette ki. Vallási és nemzeti szabadság kapcsolatáról nemcsak a Bocskai korára vonatkozóan lehetett és kellett szólni. Molnár János komáromi dékán adott erről tartalmi és történeti áttekintést. Történeti vonatkozásban mindkét évfordulóval kapcsolatban hangzottak el előadások. Szándékunk ezeket legalább részben meg is jelentetni a Sárospataki Füzetekben. Itt az érdeklődőknek lehetősége lesz részleteiben is megismerni a tanácskozás gondolatait, eredményét. Az évfordulókon túl nem maradhatott el a teológiáinkon folyó oktatói, nevelői munka megvitatása sem, az eredményesség vizsgálata, a vizsgarendszer átalakításának lehetőségei is a megbeszélés tárgyát képezték. A hosszú tanácskozások végén mindenki nagy érdeklődéssel tekintett előre arra az útra, amelyet éppen Bocskaira emlékezve Kassa irányába terveztünk, sőt még kicsit tovább Eperjest és Bártfát is beleértve.


A tartalmas és jól sikerült konferenciáról több pozitívan értékelő visszajelzést kaptunk, aminek szívből örülünk. A zavartalan lebonyolítást segítő munkatársaknak és hallgatóknak pedig köszönetet mondunk.


Dr. Börzsönyi József


a Sárospataki Teológia rektora

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább