Ünnep a selyebi gyülekezetben

LIX. évfolyam 4. szám / Abaúji Egyházmegye

A Cserehát dombsága között a szárazvölgyön található kis település lakosai csodálatosan szikrázó napsütésre ébredtek 2006. október 1-jén, amikor nem csupán a helyi önkormányzati és megyei képviselői választások miatt volt nagy izgalom, hanem a selyebi református gyülekezet hálaadásának sikeréért aggódó, de ugyanakkor örvendező arcú emberekkel lehetett találkozni az utcán.

Ritkán kerül sor ilyen nagy ünnepre egy közösség életében, mint amilyenre készültek itt, Selyeben. Több mint 10 évi munkálkodás után felépült egy új parókia gyülekezeti teremmel, irodával. A parókia mellett megújult a 120 éves templom, magasba szökő, karcsú tornyával, melyet vörösréz lemez fed. Megragadó és felemelő látvány a község közepén az épületegyüttes. Nem lehet úgy elmenni előtte vagy mellette, hogy oda ne vonja a járókelők figyelmét, tekintetét.


Az ünnepi istentiszteletre sok kedves vendéget vártunk - nem hiába -, hiszen a templom mellett megtelt az a 120 férőhelyes sátor is, ahol a résztvevők kivetítőn keresztül kísérhették figyelemmel az ünnepi istentiszteletet.


Csomós József püspök úr a 126. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét: „Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk." Isten jóra fordította ennek a gyülekezetnek a sorsát. Csodálatos és hatalmas tette késztet mindnyájunkat hálaadásra. Övé a dicsőség minden elért eredményért.


Az igehirdetés után Petró Béla megbízott lelkipásztor köszöntötte a meghívott vendégeket, majd visszaemlékezett a felújítás előtti állapotokra: a beázástól károsodott templomfalakra, a teljes felületén rozsdás lemeztetőre.


A több 10 millió forintos beruházásra a gyülekezeti adományok mellett az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az Egyházkerület hathatós támogatásával kerülhetett sor. A beszámoló végén személyes és közösségi biztatásként szólított meg az Ézsaiás könyvéből vett ige:


„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el" (40,31).


A templomi alkalom után szeretetvendégségen vett részt a mintegy 300 fős vendégsereg.


(Petró Béla lelkipásztor beszámolójának rövidített, szerkesztett változata)

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább