A pataki gimnázium életéből

LX. évfolyam 1. szám / Intézményeink

A végzősök hagyományos szalagavató ünnepélyét 2006. november 22-én rendeztük meg. Az osztályok műsora után a 141 maturandust Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgató köszöntötte:

„A szalag elsősorban a közösséghez való tartozást jelenti. Tartozást a kollégiumhoz, az iskolához, az osztályhoz.


Hirdeti iskolánk jelmondatát: „Féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget!" A feltüntetett két évszámmal - 2001-2006 és 2002-2006 - arra utal, hogy kivettétek a részeteket abból a folyamatból, amely olykor értelmetlennek, hiábavalónak látszik, pedig értelmes és nélkülözhetetlen, csak nehéz. Sokszor emberi ésszel felfoghatatlanul nehéz. A szalag tehát messze túlmutat önmagán: jel, irányt mutató, útba igazító életetek további szakaszára.


„Féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget"- ez a legtöbb, amit kérhetek tőletek. Az ember ennél többre nem képes, s e nélkül nem is lehet teljes az életetek. Nem, nem lehet teljes, mert céljaitokban elbizonytalanodhattok, önigazolóvá válhattok. Az Istenhez fordulás nem önfeladást, enerváltságot jelent, hanem az élet célszerű és így tudatos vállalását, elfogadását.


Hinnetek kell, hogy Isten nem vet, ha nem akar aratni. Ezzel a hittel, bizonyossággal lesz erőtök a reátok váró próbák megoldására.


Szónokverseny a magyar kultúra napján


1989-ben nemzeti érzelmű művészek kis csoportja - köztük Csoóri Sándor és ifj, Fassang László - a nemzet összetartozását, egységét hangsúlyozandó létrehozták a magyar kultúra napját.


Jeles nappal, a Himnusz születésnapjával kapcsolták össze. Ezzel a legszebb ajándékot kapta a Himnusz, vele a magyarság, hiszen Kölcsey Ferenc fohásza azonosságtudatunk része. Ünnepeink ékessége, vele mindig magunkra találunk. Nemzeti múltunkat idézzük fel, és a kilátásainkat vesszük számba: az Úristen kegyelme tarthat meg minket magyarként a világban.


A magyar kultúra napja tiszteletére idén másodszor szerveztünk a gimnáziumban szónokversenyt. A névadó emlékét és életművét idézte fel emlékbeszédében Miklós István 13. E osztályos tanuló, a tavalyi verseny győztese. Ezután a versenyzők érvelő beszédei következtek „Legyen önálló tantárgy a retorika a gimnáziumban!" témában. Különböző szerepekben, helyzetekben szólaltak meg: a diák, a tanár, az öregdiák, a szülő nézőpontjából hangzottak el többnyire támogató érvek


A második fordulóban vitaindító hangzott el. Miklós István a globalizációról beszélt, a versenyzők hozzászólásban mondták el véleményüket.


A verseny eredménye: I. helyezett Miklós András 12. E; II. helyezett Panka Tamás 11. E; III. helyezett Illés Boglárka 13. E.


A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány 2007. február 3-án jótékonysági bált szervezett. Az iskolaközösség, a szülők, a támogatók összefogásának eredményeként jó hangulatú, sikeres rendezvény jött létre. A bevételt a tervezéskor megjelölt célra fordítjuk: „gyermekeink szebb környezetéért". Ezúton is köszönetet mondunk minden kedves támogatónknak.


Összeállította: Sinkóné Tóth Zsuzsannak tanárnő


Nagykőrösi Református Tanítóképző Diakóniai Intézete és a Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében december elején megrendezésre került az első országos diakóniai vetélkedő.


Rendhagyó versenynek szánták, házi feladattal, kreativitást igénylő munkákkal, de volt diakónia-történeti teszt is. Iskolánk csapata 3. helyezést ért el. A csapat tagjai: Laczi Petra (10.c), Porcs Mária (11.e), Móré Melinda (11.a) és Miklós András (12.e).


A Soli Deo Gloria református Diákszövetségi hagyományos országos bibliaismereti versenyén 7. és 11. helyezéseket szereztek iskolánk csapatai.


A szentesi Kis Bálint Református Általános Iskola által meghirdetett multimédiás bibliaismereti versenyen Karacs Martina, Kiss Noémi páros a 2. helyezést, a Béres Mátyás, Horváth Ákos összetételű csapat a 6. helyezést szerezte meg, mindannyian a 8. h osztály tagjai.


A karácsonyi diákhétvégén a szokott programok mellett (szeretetvásár - melynek bevételével a vissi és az erdőbényei otthonok lakóit ajándékozta meg iskolánk nevében a kibővült Diákpresbitérium -, ünnepi, úrvacsorás istentisztelet, kántálás, gyertyafényes vacsora, kiszállások) a csendesnapi előadások különlegessége az volt, hogy a SZÜLETÉS témakörét jártuk körbe különféle programokon.


20 helyszínen 15 különféle előadásban, kézművesprogramon, meditáción vehettek részt a diákok, majd rendkívüli osztályfőnöki órán cserélhették ki élményeiket, tapasztalataikat.


Kovács József


vallástanár

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Jn 18,14

Lk 24,13–35

„Mi történt?” (19). Újra csak a hiányt érzékeljük, hiszen az Emmausba igyekvő tanítványok úgy vélik: a hozzájuk csatlakozott férfinak hiányosak az ismeretei. 

tovább

(5) „Várom az Urat…” (Zsoltárok 130)

Samuel Beckett sírjánál álltam nemrégiben. Eszembe jutott a „Godot-ra várva” című drámája. Egy nagy szemétkupacon ülve várnak többen egy Godot nevezetű emberre, aki majd, ha megjön, akkor minden jobb lesz.

 

 

tovább

LUKÁCS 23,33–43 - A halál torkában

Jézussal együtt két férfit feszítettek keresztre. Feltűnő kettejük ellentétes magatartása: 1. Egyikük komolyan veszi Istent, a másik kigúnyolja. Azt, hogy „komolyan veszi”, így is mondhatjuk: féli. 

tovább

2018. április 13.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

 

tovább

Schvalm Rózsa: A kereszt vonzása

Mint hullámok hátán hánykódó hajót,
Céltalan sodort magával az élet,
De az ősznek hajnalán erőtelen,
A kereszt rögös útján partra vetett.

A hajnali égbolton, fény derengett,
Vonzott a távolban feltűnő kereszt.
Valaki kézen fogott és vezetett,
A kereszt alatt, végre megpihentem.

tovább