A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának életéből

LVI. évfolyam 2. szám / Intézményeink

A református gimnázium 473. tanéve kezdődött 2003. Szeptember 1-jén.

23 osztályban 661 tanulónk van, a tantestület 64 fős. Az ünnepélyes tanévnyitón került sor az új tanárok fogadalomtételére. Ettől az évtől tanít Patakon Gulyás Orsolya (magyar-ének), Gyenge Zsolt (angol-német), Ian Riches (angol nyelvi lektor), Kovács József (vallástanár), Kovács Regina (angol), Szabóné Karászi Marianna (nevelőtanár, matematika-fizika), Tamás István (informatika), utóbbiak négyen az iskola öregdiákjai.

 A református iskolák országos tanévnyitó ünnepségén küldöttség képviselte iskolánkat.


 A Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulója alkalmából a történelem-munkaközösség Vinnainé Lakatos Éva vezetésével rendezvénysorozatot szervezett: koszorúzás, várlátogatás után a diákok R. Várkonyi Ágnes történész professzor rendhagyó történelemóráján vettek részt. A Tudományos Gyűjtemények Rákóczi kiállításának megnyitóján zenés-verses műsorban szerepeltek tanulóink.
 Az MTA Történettudományi Intézete, a Rodostó Alapítvány és a Rákóczi Szövetség Rákóczi-emlékutat szervezett, melyen részt vett dr. Lénárt Attila igazgató, és előadásokat tartott Rákóczi személyisége és A nagyságos fejedelem megtérése és hite címmel.


 A rimaszombati Tompa Mihály Protestáns Gimnázium alapításának 150. évfordulóján küldöttségünk köszöntötte az ünneplőket. A kiskunhalasi tantestület vendégeként Szabadkán és a Palicsi-tónál jártak tanáraink.


 Az SDG idei első konferenciája Kunszentmiklóson zajlott, iskolánkat tíz tanuló képviselte Győry Anikó tanárnő vezetésével.


 Részt vettünk a nagykőrösi református gimnázium egyházi visszavételének 10. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen.


 Október 14-én Wittner Mária megrendítő hatású előadást tartott az 1956-os forradalomról.


 A reformáció emlékünnepe részeként Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke tartott előadást a hazaszeretetről, s átadta a világszövetség Rákóczi-emlékzászlóját dr. Lénárt Attila igazgatónak.


 A református iskolák országos atlétikai bajnokságán elért kiemelkedő eredményeink: Ujj Tamás 400 m síkfutás I. hely, Kardos Gábor magasugrás II. hely, Victor Benjámin távolugrás II. hely.


 A két tannyelvű iskolák tanulmányi versenyén csapatunk – Nagyházi Nóra 12. E, Halász Nóra 12. E, Földesi Zsolt 13. E, Simkó László 13. E – I. helyezést ért el; felkészítő tanáruk Barta Zoltán.


Sinkóné Tóth Zsuzsanna


A 2004/2005-ös tanévre az alábbi osztályok indítását tervezzük:
01 5 évf. magyar-angol két tanítási nyelvű képzés
02 4 évf. kerettantervre épülő emelt szintű angol
03 5 évf. nyelvi előkészítő osztály német nyelvből
04 4 évf. kerettantervre épülő informatika emelt óraszám
05 4 évf. kerettantervre épülő általános tantervű, normál
06 6 évf. általános tantervű, normál


A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának kódja: 039227

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább