A pataki gimnázium életéből

LX. évfolyam 2. szám / Intézményeink

Idén harmadszor járt iskolánk küldöttsége - a Diákpresbitérium tagjai - Kárpátalján. A munkácsi gyülekezet vendégszeretetét élvezve megismerkedtek Munkács nevezetességeivel, eljutottak Beregszászba, vasárnap pedig a nagyberegi református templomban szolgáltak.

A húsvéti iskolai istentiszteleten úrvacsorai közösségben lehettek együtt református diákok és tanárok. Ezen az alkalmon tett fogadalmat Kiss Júlia (12. D) konfirmandus diákunk.


A Lévay József Református Gimnázium meghívására iskolánk küldöttsége csendesnapi programot tartott Miskolcon.


Kiemelkedő versenyeredményeknek örülhetett az iskola közössége a közelmúltban. A Kutató Diákok Országos Tudományos Diákköri Konferenciáján Timári István (12. A) Nagydíjat kapott.  A Szent Erzsébet és kora címmel rendezett regionális versenyen iskolánk csapata - Bankus Róbert, Őri Péter, Szilágyi Rita - II. helyezést ért el. Babilai Dóra (11. E) az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny megyei győzteseként képviseli iskolánkat az ősszel Sátoraljaújhelyben szerveződő döntőben. A Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaversenyen a 10. helyen végzett Albert Áron 10. E osztályos tanuló.


Április 11-én, a költészet napján a magyar- és a vallástanári munkaközösség már harmadjára szervezte meg a Diákpresbitérium segítő közreműködésével a Verspatak elnevezésű versolvasó fesztivált. Az idén 16 órás versfolyamban több száz vers hangzott el zenével, képpel kiegészítve.


 Május második hetében a végzősökre figyel az Alma Mater. A búcsú sokszínű Patakon: hozzátartozik a kibocsátó istentisztelet - az idén Szabó Árpád lelkész, a Kossuth Internátus végzőseinek nevelőtanára hirdette az Igét -, az internisták számára az ünnepi vacsora a Mudrányban, a szerenád az internista lányoknak, a kicsengetés a pénteki utolsó óráról: minden végzős megkondítja a kis harangot, mely akkor, ott csak neki szól, s bizony elfelhősödnek ilyenkor a szemek... Szép hagyomány, hogy az öregdiákok közül is sokan jönnek vissza az iskolába csak ezért a 10-12 percért.


2007. május 5-én az Úr Isten ajándéka volt a májusi esővel váltakozó derült ég, a fényképek is elkészülhettek, s enyhült a földeken a nagy szárazság. A református templomban a széles vendégkörrel teljesedett ki a 141 maturandus ünnepe. Kovács József vezető vallástanár igei üzenetével, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő ünnepi beszédével, Reményik-versekkel és búcsúbeszédekkel is megtelt a keresztszemes hímzésű ballagótarsoly. Május 7-től már az érettségi vizsgákon adhatnak számot tudásukról a maturandusok.


                                                                     Összeállította Sinkóné Tóth Zsuzsanna


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább