Továbbképző konferencia a sárospataki teológián

LX. évfolyam 2. szám / Intézményeink

A Sárospataki Református Teológia Keresztyén Filozófiaintézetének szervezésében került sor arra a továbbképző konferenciára, melynek előadója a hollandiai történelmi református egyházon belül működő református szövetség főtitkára, dr. Ir. Jan van der Graaf volt. „Egyház és kultúra" címmel tartott előadásában az egyház kultúrához való viszonyulásának három lehetséges módját érintette: a szembenállást, az azonosulás, valamint az átalakítást.

A szembenálló és az azonosuló magatartás kritikai ismertetése után az embernek és a keresztyén egyházaknak az 1Mózes 1:28; 2:15 és a Jeremiás 29:4-7 alapján megfogalmazott „kulturális mandátumát" hangsúlyozta az előadó. Konkrét gyakorlati példákon keresztül mutatott rá arra, hogy a keresztyénség küldetése, egyénekként és egyházakként egyaránt az, hogy értékeit ne csupán képviselje, de érvényesítse is, így bizonyos szinten és módon átalakítsa a környező világot: a kultúrát, amelyben létezik. (a szerk.)

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább