Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

LVI. évfolyam 2. szám / Intézményeink


A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Tanácsa 2003. szeptember 1-jén évkezdő csendesnapot tartott Simán.Dr. Enghy Sándor abújszántói lelkipásztort az Akadémia a Vallástörténeti Tanszék tanárává választotta, aki októberben sikeresen védte meg doktori disszertációját Kolozsvárt.Szeptember 12-13-án az Akadémia tanévkezdő csendes-hétvégét tartott „Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásztok” címmel, melynek fő témája a misszió volt.Szeptember 15-én kezdődött el a tanítás. Az évkezdést színesítette és egyben nehezítette is, hogy ettől a tanévtől kezdve Akadémiánk bevezette a kreditrendszert. Az érdeklődők számára megtekinthető a tanulmányokkal kapcsolatos elektronikus nyilvántartás is a www.srta.hu honlapon.Szeptember 21-én az elsőéves hallgatók a Zempléni hegyekben, Simán tartottak gólyatábort dr. Győri István évfolyamvezetővel. Ennek keretében kiszálláson vettek részt az abaújszántói gyülekezetbenOktóber 12-én az Akadémia énekkara kórustalálkozón vett részt Miskolcon.Szeptembertől a Zrínyi Internátusban jelentős belső átépítésekre került sor. Ez érintette a szobák egy részét, a konyhát, fürdőszobát és a teljes vizesblokk felújítását.November 8-án Kolozsvárt ünnepélyes keretek között avatták a Protestáns Teológiai Intézet díszdoktorává D. Szabó Dánielt és dr. Frank Sawyer-t.


Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább