„Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig.” (Zsolt 19, 4-5a)

LX. évfolyam 3. szám / Abaúji Egyházmegye

Egyelőre még nem állíthatjuk, hogy az egész világ hallja hangunkat, de Baranyáig már biztosan eljutott. A Gönci Református Egyházközség Vegyeskara ugyanis szeptember elején Pécsett és környékén szolgált. A hosszú út fáradalmait nem érezve a kórus zengte a műveket, élményteli perceket szerezve a hallgatóknak.

Az emlékezetes hétvége Siklóson kezdődött, ahol a vár megtekintése után az énekkar koncertet adott a vár kápolnájában. Ez nemcsak a hallgatóknak, hanem a kórus tagjainak is maradandó emléket szerzett. A nap végén a villányiak vendégszeretetét tapasztalhattuk meg, s a Szende Pincészetben elfogyasztott vacsora mellett a finom borok íze is kellemes hangulatot teremtett. Szombaton megcsodáltuk a pécsi székesegyház hatalmas épületét, az ősi falakat, s meghatódva figyeltük a gyönyörű és díszes festményeket. Késő délután újabb szolgálat következett, a pécsi gyülekezet bűnbánati alkalmán Csomós József püspök úr hirdette az igét, a kórus pedig énekszóval, zsoltárok, dicséretek éneklésével szolgált. Este a Bock Pincészetben vendégeskedtünk. Vasárnap délelőtt a villányi gyülekezet istentiszteletén vettünk részt, ahol ismét püspök úr szolgált. A gyülekezet tagjai már régóta várták kórusunk fellépését, melyet - reméljük - egyhamar nem felejtenek el. A csodálatos szeptemberi napsütésben lelkesen éneklő kórus egy kis fénysugarat vitt a gyülekezet tagjaihoz, s nemcsak nekik, de minden egyes embernek, akik hallották énekünket. Közös ebéd és pincelátogatás után hazafelé indultunk, szívünkbe zárva a gyülekezetek kedvességét, vendégszeretetét, valamint a táj szépségét és hangulatát. Élményteli hétvégét töltöttünk el, s ahogyan énekeltük is, ezért egyedül Istené a dicsőség!

Oroszné Ujlaki Renáta


segédlelkész, Gönc

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább