„Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig.” (Zsolt 19, 4-5a)

LX. évfolyam 3. szám / Abaúji Egyházmegye

Egyelőre még nem állíthatjuk, hogy az egész világ hallja hangunkat, de Baranyáig már biztosan eljutott. A Gönci Református Egyházközség Vegyeskara ugyanis szeptember elején Pécsett és környékén szolgált. A hosszú út fáradalmait nem érezve a kórus zengte a műveket, élményteli perceket szerezve a hallgatóknak.

Az emlékezetes hétvége Siklóson kezdődött, ahol a vár megtekintése után az énekkar koncertet adott a vár kápolnájában. Ez nemcsak a hallgatóknak, hanem a kórus tagjainak is maradandó emléket szerzett. A nap végén a villányiak vendégszeretetét tapasztalhattuk meg, s a Szende Pincészetben elfogyasztott vacsora mellett a finom borok íze is kellemes hangulatot teremtett. Szombaton megcsodáltuk a pécsi székesegyház hatalmas épületét, az ősi falakat, s meghatódva figyeltük a gyönyörű és díszes festményeket. Késő délután újabb szolgálat következett, a pécsi gyülekezet bűnbánati alkalmán Csomós József püspök úr hirdette az igét, a kórus pedig énekszóval, zsoltárok, dicséretek éneklésével szolgált. Este a Bock Pincészetben vendégeskedtünk. Vasárnap délelőtt a villányi gyülekezet istentiszteletén vettünk részt, ahol ismét püspök úr szolgált. A gyülekezet tagjai már régóta várták kórusunk fellépését, melyet - reméljük - egyhamar nem felejtenek el. A csodálatos szeptemberi napsütésben lelkesen éneklő kórus egy kis fénysugarat vitt a gyülekezet tagjaihoz, s nemcsak nekik, de minden egyes embernek, akik hallották énekünket. Közös ebéd és pincelátogatás után hazafelé indultunk, szívünkbe zárva a gyülekezetek kedvességét, vendégszeretetét, valamint a táj szépségét és hangulatát. Élményteli hétvégét töltöttünk el, s ahogyan énekeltük is, ezért egyedül Istené a dicsőség!

Oroszné Ujlaki Renáta


segédlelkész, Gönc

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„…Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” Jn 13,35

Jn 13,31–35

A Biblia talán legszebb sorait olvashattuk ma. Ezekben az igékben meglátjuk tisztán, világosan a keresztyén életfeladatot: „...szeressétek egymást...” (34). 

tovább

(5) „Az Úr van jobbodon…” (Zsoltárok 110)

Ez egy messiás-zsoltár, illetve király-zsoltár, a műfaja szerint.

– 1. Az élő Isten az Úr. Ő az egyetlen király. Őrajta kívül nincs más. Ez ennek a zsoltárnak legfontosabb üzenete. Aki az Úr jobbján ül, az Őt képviseli, képviselheti. Nincs ennél nagyobb méltóság.

tovább

1Sámuel 9,1-13 - Áldott szerencsétlenség

A szamarak elvesztése abban az időben nagy veszteség volt. Hogy mennyire értékesek voltak a család számára az állatok, felismerhető abban, hogy Kís nemcsak a szolgáját, de saját fiát is elküldi. 

tovább

2018. március 22.

Isten oltókése

Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. (Jn 15,8)

 

tovább

Stefura Erzsébet: Virágvasárnaptól-Golgotáig

Erre fog jönni, ahol én lakom!
Minden virágom eléje rakom,
S hova nem jut, majd köntösöm teszem,
Hozsánnázva kiáltom lelkesen:
Óh, jöjj, lakozz velem!

tovább