Nyilatkozat

LVI. évfolyam 2. szám / Intézményeink


Az akadémia hallgatói csatlakozva a debreceni és a budapesti teológiák hallgatóinak kezdeményezéséhez, nyilatkozatot fogalmaztak meg a homoszexualitás egyházunkat is érintő problémájával kapcsolatban, s azt a zsinathoz is továbbították:A Sárospataki Református Teológiai Akadémia diáksága vallja, hogy:


A homoszexualitás az azonos neműek egymás iránt érzett szexuális vonzalma és annak fizikális megnyilvánulása.


A Református Egyházunk szerint, amelynek fundamentuma a Szentírás, a homoszexualitás gyakorlása Isten teremtési rendje elleni lázadás, tehát bűn.


Mint bűnt, Isten a homoszexualitást megítéli, de a bűnösnek szabadító kegyelmét kínálja fel az Úr Jézus Krisztus által. Az embert örökkévaló szeretettel szerető Isten gyűlöli a homoszexualitást, de irgalmasságra indul a bűnös ember iránt; ezért az egyház küldetésébe beletartozik az is, hogy a homoszexuálisokat bűnbánatra és megtérésre hívja.


Mindennek fényében, egyöntetűen elzárkózunk attól, hogy a homoszexualitást egyházunk elfogadja, támogassa és népszerűsítse.


Felismerve e kérdés megoldásának időszerűségét, tisztelettel kérjük a Magyarországi Református Egyház Zsinatát, hogy ebben a kérdésben a ma élő ember számára is érthető, biblikus és hitvallásos nyilatkozatot fogalmazzon meg és tegyen közzé.


Nyilatkozatunk megfogalmazásakor a következő bibliai szakaszokra támaszkodunk: 1Móz 19, 1-13; 3Móz 18, 22-23; 3Móz 20, 13; Róm 1, 26-27; 1Kor 6, 9-10.


A nyilatkozatot a teológiai akadémia diáksága nevében Hajdú Ferenc senior, Szalay László V. éves, Benke András és Mező Arnold IV. éves teológiai hallgatók fogalmazták meg.


Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább