Hírek és események a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon életéből a 2003/2004-es tanév elején

LVI. évfolyam 2. szám / Intézményeink


Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban húsz osztályban 617 tanuló kezdte el az új tanévet, a Diákotthonunkban pedig 203 tanuló nyert elhelyezést. A nevelőtestület létszáma 62 fő, közülük 11 nevelőtanári feladatokat lát el. A teljes munkatársi közösség 107 fős.


• A tanév megkezdése előtt az új tanulóink háromnapos ismerkedési táboron vettek részt augusztus 28. és 30. között. A 124 fiatal osztályfőnökeik, vallástanáraik, testnevelő tanáruk és nevelőtanáraik kíséretében Dédestapolcsányban töltötték az „éretlen tábort”. A táborban az egymással való ismerkedés mellett a tanulók az iskola rendjével, életének sajátosságaival is ismerkedtek. Az áhítatok a lélekben való épülést és Isten igéjének megismerését szolgálták. Így tanulóink már ismerősként kezdhették az új tanévet.


• A tanévnyitó ünnepi istentisztelet augusztus 31-én a Kossuth utcai református templomban volt. Az ünnepségen szép számban részt vesznek a szülők is, így fontos közösségi alkalma intézményünknek.


• Iskolapresbitériumunk szeptember 5-én és 6-án vett részt Jósvafőn kétnapos továbbképzésen dr. Molnár Miklósné igazgatóhelyettes vezetésével. Ugyanitt erdei iskolai foglalkozást tartott a 8.A osztály Tolnai Zoltánné osztályfőnök vezetésével szeptember 12. és 16. között és a 8.B osztályunk Kovács Sándor osztályfőnök vezetésével szeptember 16. és 20. között. A szervezésért, a vendégszeretetért és a programok lebonyolításában nyújtott segítségükért hálásak vagyunk Hangó Pál nagytiszteletű úrnak, Berecz Béla tanár úrnak az Aggteleki Nemzeti Park munkatársának, és a Borsod-Gömöri Református Egyházmegyének a jósvafői parókián a szálláslehetőségért.


• Félévenként egy-egy kulturális programon vesznek részt közösen tanulóink. Az első félévben szeptember 16-án az Evangélium Színház előadásában tekinthettük meg Illyés Gyula Fáklyaláng című drámáját, amely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetét dolgozza fel. Köszönet a művészeknek a maradandó élményért!


• Diákotthonunk közösségi bennmaradós hétvégét tartott október 18-án és 19-én. A közösségi hétvégék célja a közösségformálás azon diákjaink között, akik a hétköznapjaikat a családtól távol töltik, de egymással szorosabb közösségben. A tanévenként négy alkalommal tartott közösségi hétvége első alkalmán a kedvező időt kihasználva a közel kétszáz diák és 11 nevelőtanár bükki kiránduláson vett részt. Az itt tartott istentiszteleti alkalmon Sípos Tamás lelkipásztor, nevelőtanár szolgált.


• A reformáció emlékünnepélyét október 31-én csendesnap keretében tartottuk. A teljes intézmény számára szervezett alkalmon dr Szathmáry Sándor nagytiszteletű úr előadással szolgált, a Wycliff Bibliafordító Társaság munkatársai pedig szolgálatukról tájékoztatták vetített képes előadáson a jelenlévőket.


• Az tanév első negyedévét záró fontos esemény a „Lévay napok”, amikor intézményünk névadójáról való megemlékezés mellett a diáknapokat is megtartjuk. A diáknapok november 6-án a 12.-es igazgatójelöltek bemutatkozásával és „kampányával” kezdődik, amely után a tanulók és pedagógusok szavazata alapján választják meg a diákigazgatót.


Ebben a tanévben a tanulók szavazata alapján Csoma Krisztián 12. C osztályos tanulónkat érte ez a megtiszteltetés. Feladata volt a választást követő diáknap megszervezése és lebonyolítása.


A tanév elejének fontos feladata az éves munkaterv és eseménynaptár összeállítása.


Ennek a nagyobb nyilvánosságot is érdeklő részét tesszük közzé. Figyelmet érdemel a szülők számára meghirdetett előadás és beszélgetéssorozat gyermekeikkel kapcsolatos témákban. Ezekre szeretettel várjuk a gyülekezeti tagokat is. A tanárok és lelkipásztorok számára közös sportolási lehetőséget kínálunk november 7-től péntekenként, folyamatosan.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább