Szőlővesszők

LX. évfolyam 3. szám / Intézményeink

Egyszer volt, ... nem is olyan régen, hogy arra ébredtünk, nincs óvodás korú gyerek a családban. Eltelt az a hat év, amiről a lélekbúvárok azt mondják, döntően meghatározza a gyermeki lélek fejlődését. Milyen hatások érik ma gyermekeinket, életük első hat évében? Őszintén szólva elkeserítő lenne, ha mindet felsorolnám.

De... aki belép a Tiszáninneni Református Egyházkerület által fenntartott, Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Görgey utcai óvodájába, kicsit maga mögött hagyhatja a hétköznapjainkat terhelő békétlenséget és a sokszor nehezen viselhető áldatlan állapotot, ami körülvesz bennünket.


ÁLDÁS, BÉKESSÉG! - hangzik a köszöntés. Semmi különös nincs benne, hogy egy református óvodában így köszönnek, de abban már igen, amikor a gyerek(em) az újságosnak is így köszön, mert számára ez természetes. Az is természetes, hogy a napot reggeli áhítattal kezdik, ahol egy-egy bibliai történet megvilágít egy számukra is nehéz kérdést - például, hogy megbocsátást kapni és adni a legszebb ajándék az ember számára. Természetes, hogy a reggeli imádság a szülőkért, a testvérért hangzik, hogy minden rendben legyen a „dolgozóban", és ne adjanak fekete pontot a „fránya" iskolában.


A szülők számára pedig természetes, hogy a nevelők, az óvodai dolgozók kedvesek, az óvoda pedig „szépséges", tiszta és rendes. Pedig ahhoz, hogy ez így legyen, nagyon sok mindenre szükség van. Vagy talán éppen csak arra az egy „szükségesre", amiről Mártának beszél Jézus Betániában, hogy t.i. figyelj Rám!


Ősz van, és Jézusnak a szőlőről mondott példázata jut eszembe. Már csak azért is, mert amikor belépünk az ajtón, az előtérben hatalmas szőlőfürt csüng a plafonról és a szőlővesszők sem hiányoznak. Persze nem igazi ehető, de igazi kézzel gyúrt, festett, ragasztott, óvónénik és gyerekek által helyben készített szőlőfürt ez. Szóval, a példázatban Jézus azt mondja, hogy ha a szőlővesszők a szőlőtőkén maradnak, akkor van életük, akkor termést hoznak. De amelyiket lemetszik, eltávolítják, az menthetetlenül elpusztul. Mire van hát szükség? Egy erős gyökérre, szőlőtőre, ami táplál és megtart. Azt mondja Jézus: Ez vagyok én! Maradjatok énbennem, táplálkozzatok ebből a tőből, merítsetek életet ebből a gyökérből. Hiszem, hogy ezért van itt ez az óvoda és ezért marad meg, hogy példát adjon ebből a fajta életből, a Jézus Krisztusból való táplálkozás csodájából, erejéből. Aki nem szakad el az élet gyökerétől, Jézustól, megmarad! Ezért kell Jézushoz vinni a gyermekeket, hogy megmaradjanak!


Amikor Sajtos Istvánné Ildikóval, az óvoda vezetőjével legutóbb beszélgettem, éppen azt újságolta, hogy még mindig jönnek szülők, akik gyerekeik felvételét kérik az óvodába. Jelenleg 62 gyermek ellátására van engedélye az óvodának. Minden hely betelt. Két csoportban, mégpedig vegyes csoportban végzi az oktató-nevelő munkát négy óvónő, két dajka segítségével.


Külsőleg is megújult az óvoda. A nyár folyamán ablakokat és ajtókat cseréltek az épületben, minden helyiséget kifestettek. Ezért első renden a fenntartó egyházkerületnek jár köszönet, de a szülők által befizetett 1%, valamint az épülettulajdonos egyházközség hozzájárulása is segítette a munkát. A Miskolc-Avasi egyházközséggel más értelemben is van közös pontja az óvodának, hiszen évente négy alkalommal vesznek részt a gyülekezettel közös istentiszteleten. Ez fontos mind a gyülekezetnek, mind pedig a gyermekeknek, szülőknek, akik ilyenkor énekkel, verssel szolgálnak a gyülekezetben. De közösek a bibliaórák - dolgozói, szülői - és a nyári táborok is.


Mi mást is kívánhatna ma egy lelkipásztor, mint azt, hogy legyen ez az óvoda egy olyan szőlőskert, ahol csak metszegetni kell a vadhajtásokat, de minden szőlővessző megmarad az életet adó szőlőtőkén, megmarad Jézus Krisztusban, mert akkor remélhetjük, hogy nem hiábavaló a mi munkánk az Úrban.


Hangóné Birtha Melinda


lelkipásztor, Miskolc


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább