Évnyitó a Sárospataki Református Teológiai Akadémián

LX. évfolyam 3. szám / Intézményeink

2007. szeptember 16-án délután három órakor az Alma Mater ősi zászlajának behozatalával kezdődött meg a Sárospataki Református Teológiai Akadémia évnyitó istentisztelete a sárospataki református templomban, mellyel megkezdődött a 477., az újraindítás óta pedig a 17. tanév.

Az igét dr. Börzsönyi József hirdette az Exodus 3. fejezete alapján. Igehirdetésében Mózes példáján keresztül arra biztatott, hogy a ránk bízatott célnak az Úr küldő szava szerint neki kell feszülnünk. Az igehirdetés után két lelkipásztort szenteltek fel: Dancs Edinát és Leczó Tamást. Azok közül, akik 65 éve, 1942 júniusában tettek első lelkészképesítő vizsgát, hárman élnek még, így vasdiplomát kaptak: Barsi Ernő, Demeter Gyula, valamint Kőműves Sándor. 60 esztendeje, 1947-ben öten tettek első lelkészképesítő vizsgát, közülük ketten élnek még. Dr. Karasszon Dezső professzor úr nem tudott részt venni az ünnepségen, Benkő György nyugalmazott esperes azonban személyesen vette át a gyémántdiplomát.

A diplomaátadások után dr. Kádár Ferenc rektor mondta el évnyitó beszédét, igei alapon irányt keresve az Akadémia éves munkájának:


„Az, hogy most én állok itt, számomra és talán sokak számára meglepő. Ez az én forgatókönyvemben, terveimben nem volt benne, megválasztásom óta próbálom tudakolni, hogy Isten forgatókönyvében szerepel-e... Igyekszem Isten elvárásainak megfelelve szolgálni ebben az egy esztendőben. ... Mit szeretnék munkálni, mi az az irány, amit tartanunk kellene? Éppen a mai napi újszövetségi szakaszban olvassuk Jézus Krisztus főpapi imáját (Jn 17). ... Ebben az imádságban Jézus az egyház létének nemcsak a céljáról beszél („hogy egyek legyenek"), hanem meghatározza az egyház orientációját is: az irányt, a tájékozódást, amely alapján ez a cél elérendő. Hadd beszéljek most ez utóbbiról, az egyház orientációjáról. Az anyaszentegyház, mint minden e világon, állandó változásban él, új és új körülmények között szolgál. Honnan vehet mintát, hogyan tájékozódhat e változások között? Az ingerek, a változás erői kívülről érik, de az egyháznak mégsem a külső körülmények impulzusai szerint kell értelmeznie létét, rendeltetését és formáltatását. Jézus szavai („egyek legyenek, mint mi") kijelölik Isten népe orientációját: életének, egységének forrása és mintája az Atya és Fiú örökkévaló kapcsolatában, a Szentháromság tökéletes belső közösségében van. Az egyház a saját létének misztériumát, küldetése titkát csak Isten felől, csak Istenre utalva, belőle eredeztetve értelmezheti. ... Mi is része vagyunk az anyaszentegyháznak, így hát a saját életünket, szolgálatunkat kell szembesíteni Isten országa igényével... Ebben az évben azt szeretném munkálni, hiszem, sokakkal együtt, hogy legyen fontosabbá mindnyájunk számára a kérdés: Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjünk?"


Az elmúlt nyár eseményeinek összefoglalását a kezdődő tanév elkezdésre és folytatásra váró feladatainak felvázolása követte:


„Teológus-lelkész szakon várhatóan 63-an iratkoznak be a hat évfolyamra. Ezt a számot kevésnek tartjuk, tanári karunk kész mindent megtenni annak érdekében, hogy a teológus utánpótlást mennyiségileg is, de főleg minőségileg javítani lehessen. Ezért keresni fogjuk a közös gondolkodás és cselekvés lehetőségét mind a pataki, mind a miskolci (Lévay) református gimnáziummal. A kiegészítő mesterképzésben mintegy 15-en érintettek jelenleg. A lelkipásztori munkatárs-katekéta szak három évfolyamán 95 a hallgatók száma (többségük a levelező tagozaton végzi a szakot). S ezek mellett a presbiterképzésre 25 jelentkezőnk van. Így együttvéve hallgatóink száma: 198. Ez a magas szám több munkára és nagyobb odafigyelésre ösztönöz valamennyiünket."


Az Akadémiai közgyűlés a segédlelkészek kibocsátásával és a minősítő vizsgát sikeresen tett hallgatók fogadalomtételével folytatódott. Először került átadásra az I. Rákóczi György-díj, melyet dr. Börzsönyi József vehetett át.


(a szerk.)

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább