Vendégelőadók a Teológián

LX. évfolyam 3. szám / Intézményeink

A Sárospataki Teológiai Akadémia tagja a Délkelet-közép-európai Protestáns Teológiák Konferenciájának (SOMEF), amely Csehország, Szlovákia, Ausztria, Románia és Magyarország evangélikus és református teológiai intézményeinek együttműködése. Az együttműködés egyik formája a kétévente megrendezett szakmai konferencia. Ebben az évben ez júliusban Berekfürdőn volt.

A résztvevők azt tekintették át, hogy a különféle intézményekben a lelkészképzés hagyományos formáin és keretien túl milyen hitéleti vagy más jellegű képzések folynak, mik ezeknek a tapasztalatai, különös tekintettel az Európai Unióban egyre inkább általános kreditrendszerre és a kétszintű felsőoktatási képzésre. A pataki Teológiát a berekfürdői konferencián dr. Győri István tanár, Szilágyi-Sándor Gabriella tanársegéd és Dezső Attila hallgató képviselte.

Az együttműködés másik formája az intézmények közötti diák- és tanárcsere. Ennek keretében a SOMEF elnöke, Wolfgang Wischmeyer bécsi egyháztörténész professzor és felesége, Oda Wischmeyer erlangeni professzor szeptember utolsó hetében akadémiánk vendégei voltak. Az intézménnyel, a tanárokkal és hallgatókkal való ismerkedésen túl előadásokat is tartottak.


Wolfgang Wischmeyer kutatási területe a korai egyház története. „Az óegyházi keresztyénüldözés a mártírakták fényében" című előadásában azt mutatta be, hogy a 2. és 3. században milyen formában, milyen indokokkal üldözték a keresztyéneket, milyenek voltak a jogi eljárások, és ezek a mártírakták leírása szerint az üldözöttek számára hogyan váltak a bizonyságtétel és az erkölcsi győzelem lehetőségévé.


Oda Wischmeyer „Pál apostol apostoli tekintélye" címmel tartott előadást, amelyben elsősorban a Római és a Galata levél vonatkozó exegézise alapján azt szemléltette, hogy Pál közvetlenül Jézustól származtatott tekintélye és apostoli megbízatása hogyan határozta meg küldetését és teológiai érvelését.


Győri István

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább