Egyházmegyei énekkari találkozó Szikszón

LX. évfolyam 4. szám / Abaúji Egyházmegye

Az Abaúji Református Egyházmegye énekkari találkozója alkalmával a szikszói műemlék templom falai között az Istent hálás szívvel magasztaló énekek hangja csendült fel.

2007. október 14-én vasárnap a hűvös, de mégis napfényes délutánon hét gyülekezeti énekkar igyekezett a templomba, hogy a szívet-lelket megindító ének szava betöltsön mindenkit. Bódvaszilas, Edelény, Encs, Gagybátor, Gönc, Szikszó és Szuhogy gyülekezeteiből az énekkari tagok minden más elfoglaltságot félretéve készültek a próbák során, hogy Isten dicsőségére és egymás épülésére ezt a délutánt együtt töltsék.

A kezdő dicséretet követően volt a nyitó áhítat a 138. zsoltár versei alapján; hálát adva Istennek az eddigi jóságáért, szeretetéért, bátorítva mindenkit a hálaadásra, a dicséretmondásra. A zsoltár versei megtanítanak Istenre figyelni, a nehéz körülmények között, „a szorult helyzetekben is" az énekben imádkozó erőt meríthet, így lehet Isten segítségében bízva erőt kérni a jelenre, az eljövendőre is. Az áhítathoz csatlakozva Baksy Mária egyházmegyénk esperese köszöntötte az egybegyülekezett vendégeket, kórusokat, közöttük Berkesi Sándor Liszt Ferenc díjas karnagyot, valamint a hálaadás fontosságát helyezte a középpontba. Hálaadásra midig van alkalom, erről elfelejtkezni nem lehet, olyan sok minden hálára indíthat bennünket.


A gyülekezetek énekkarai többféle múltra tekinthetnek vissza. Vannak énekkarok, amelyek a régi, akár százéves nagy hagyományú kórusokból alakultak át; új erővel, lendülettel szolgálnak alkalomról-alkalomra Göncön és Szikszón. Edelény, Encs, Gagybátor, Szuhogy gyülekezeteiben is már hosszú évek óta működik énekkar, a kórusok folyamatosan a fejlődés útján állnak, egyre komolyabb műveket tanulnak meg, és létszámukban is gyarapodnak. Bódvaszilason az énekkar az idén alakult meg nagy lelkesedéssel. Az énekkarok változatos, színes repertoárt mutattak be. Énekeskönyvi dicséretek feldolgozásait, régi zeneszerzők híres műveit, hitmélyítő énekek feldolgozásait, kortárs zeneszerzők kórusműveit, még hangszerkísérettel is; spirituálékat, kánonokat. Minden énekkar szolgálata előtt egy-egy zsoltárverset énekeltünk együtt felkészülésként az előadásuk meghallgatására. A gönci kórus kezdte az éneklést és a házigazda szikszói kórus méltóképpen zárta le a kórusok éneklésben történő bemutatkozásait.


Az encsi és a szuhogyi kórusok szolgálatai közt Berkesi Sándor karnagy tartott rövid egyházzenei ismertetőt az idei év egyházzenei évfordulókról, kiemelten Kodály Zoltánra emlékezve. Majd a kórusok énekléséről hallhatunk összefoglaló jellemzést és mindegyikük emléklapot kapott.


Az énekkarok előadásait követően a közös éneklésben Kodályra emlékezve a 33. Genfi Zsoltár feldolgozását énekeltük rövid főpróbát követően karnagy úr vezényletével.


A közös kóruséneklés csodáját élhettük át, hiszen több mint 150 lélek együtt teljesítette be a zsoltár felhívását: "Nosza ti Istenfélő hívek, örvendezzetek az Úrnak!"


Végül a házigazda szikszói gyülekezet nagy szeretettel látott vendégül bőségesen mindenkit a templom egyik termében megszervezett szeretetvendégségen.


Nagyon jó volt együtt lenni, közösen Istent dicsérni énekszóval. Bízom benne, hogy a következő években is Isten segítségével lesz folytatása ennek az alkalomnak. Istené a dicsőség, hálás köszönet a szervezőknek és a közreműködőknek!


Érted minden nap hálát adni,
Téged egy nagyobbnak látni...
Krisztusom, erre segíts engem!
Így lesz minden nap hálaének.
Hadd áldlak új meg új énekben Téged,...
Minden napom örök csodája!


 


Szabó Péter


egyházmegyei m.b. előadó


Szuhogy

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? Jn 14,2

Jn 14,1–6

„Én vagyok az út, az igazság és az élet...” (6). Mai világunkban erőforrást és biztonságot jelent, hogy mi tudjuk az utat, mert személyesen ismerhetjük őt, aki azt mondja önmagáról, hogy: „én vagyok az út”. 

tovább

(1) „Boldog ember az, aki az Urat féli…” (Zsoltárok 112)

AZ ISTENFÉLELEM ÁLDÁSAI.

– 1. Az eszményi állapot az, amit a zsoltáros itt leír (Zsoltárok 1). Az istenfélelem áldásai a vagyon, a tekintély, a siker, ezzel párhuzamosan a megszégyenült ellenség bosszankodása, valamint az istenfélő ember hosszú ideig tartó emlékezete a földön.

tovább

1Sámuel 10,1-12 - Amikor Isten elhív

Még semmi nem nyilvános. Sámuel felkeni Sault olajjal. Ez azt jelképezi, hogy Isten különleges szolgálatba helyezi őt. 

tovább

2018. március 24.

Szeretetkapcsolat

Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. (Jn 15,9)

 

tovább

Kárász Izabella: A láthatatlan munka

Azon az éjszakán így szólt Jézus az éjben:
Imádkozzatok vélem…
A lelketek legyen most az enyém egészen.
Hatalmas munka vár, a megváltás munkája,
a Lélek győzelme a nagy Halál felett,
szükségem van reá, kell segítségetek,
imádságtok, a könyörgésetek,
Munkátok, magatok…
… S magára hagyatott …

tovább