Művészetoktatás a Tiszáninneni Református Egyházkerületben

LX. évfolyam 4. szám / Intézményeink

Az elmúlt tanévben elkezdődött a művészeti intézmények minősítése. Mivel csak azok a művészetoktatási iskolák részesülnek ezután - az egyébként is csak a működés 60%-ára elegendő - állami támogatásban, amelyek a minősítésen megfeleltek, óriási a tétje ennek az átvilágítási folyamatnak.

Az elmúlt tanév tavaszán lezajlott a minősítés első fordulója, amelyen a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészetoktatási Iskola sikeresen túljutott. Októberben az óralátogatásokkal egybekötött helyszíni szemlével folytatódott a minősítés második fordulója, ennek eredményét valószínűleg december végén fogjuk megismerni. Reménykedünk, hogy az elmúlt években végzett munka meghozza gyümölcsét, és a több évtizedes múltra visszatekintő intézmény folytathatja értékközvetítő küldetését.


A minősítés fontosságának súlya alatt is eseményekben gazdag tanév elé nézhetünk, és számos kiemelkedő rendezvényt tudhatunk már magunk mögött. A székhelyül szolgáló település, Dédestapolcsány kulturális életében intézményünk mindig aktívan közreműködött. Tanáraink és diákjaink zenei szolgálatával vettünk részt idén is a helyi általános iskola tanévnyitó ünnepségén, és a névadójára, Lajos Árpádra történő ünnepélyes megemlékezésen, valamint a község nagy büszkeségének, az új tornacsarnoknak az átadásán.


Októberben minden pedagógusunk tanszaki hangversennyel egybekötött szülői értekezletet tartott, ahol a szülők saját csemetéik előrehaladásán kívül képet kaphattak az adott tanszakon folyó munkáról is.


Soron következő kiemelt eseményünk november végén a Kodály Emlékhangverseny lesz. Meghívott vendégek közreműködése mellett növendékeink és tanáraink is fellépnek. Intézményünk a jubileumi évben e szerény hangversennyel rója le tiszteletét nagy zeneszerzőnk előtt.


Iskolánkban az év legcsodálatosabb időszaka december hónap. A folyosón végighaladva az ajtók mögül karácsonyi készülődés hangjai szűrődnek ki. Egy-egy terembe benyitva kis kamaracsoportokra bukkanhatunk, a tagok csillogó szemekkel gyakorolják hangszereiken a szeretet dallamait. A gyermekek lelkét ezektől a megindító zenéktől akarva-akaratlanul is a várakozás öröme járja át.


Az adventi hetek zenei készülődésének eredményeként minden évben Adventi Koncerttel örvendeztetjük meg a helyből, valamint a szomszédos községekből érkező érdeklődőket, akik jutalmul és ünnepi ajándékul, a hangverseny végén közösen megtanult éneket vihetnek magukkal az ünnepnapokra. A családias együttlét atmoszféráját kívánják érzékeltetni a tavalyi hangversenyen készült fotók a dédesi református templomban.


Intézményünk címere trombitáló és éneklő angyalokat ábrázol, és a zsoltárfordító Szenci Molnár Albert hálaadásának szavait hirdeti: Laus viventi Deo, azaz Dicsőség az élő Istennek! E bizonyságtétel vállalásával mi is beállunk azoknak sorába, akik - akár előre, akár hátra néznek - mindig felismerik jelenüknek megtartó s életet formáló Urát, mert Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább